FED nima veliko izbire | SAVA INFOND

Aleš Šoba, direktor sektorja upravljanja investicijskih skladov
Aleš Šoba, direktor sektorja upravljanja investicijskih skladov
Datum objave
Dne  19.01.2022

Vprašanje seveda je, kje je tista meja pri obrestnih merah, ki bi pomenila težave za delniške trge.

 
Dogajanje na finančnih trgih v prvih dneh novega leta mi daje občutek, da smo podobno zgodbo gledali tudi na začetku preteklega. Zahtevana donosnost (obrestne mere) desetletnih ameriških državnih obveznic je močno zrasla na okoli 1,8 odstotka. To je še vedno precej nizka pričakovana donosnost v ZDA, kjer je inflacija skoraj 7 odstotkov, pa vendar gre za razvoj dogodkov, ki ima pomembne posledice za druge segmente finančnih trgov.

Višje obrestne mere so (praviloma) pozitivne za nizko vrednotene segmente delniškega trga in negativne za visoko vrednotene tehnološke delnice. Podobno gibanje smo videli tudi tokrat. Tehnološke delnice so prvi teden leta 2022 izgubile skoraj pet odstotkov, medtem ko je sektor energije pridobil več kot sedem odstotkov.

Ta gibanja na finančnih trgih, tako delnic kot obveznic, nam kažejo, da so trgi prepričani, da bo vpliv omikrona in pandemije na splošno v prihodnje minimalen. Menim, da je ta ugotovitev pravilna. Čeprav so številke glede novookuženih najvišje od začetka pandemije, je vse več dokazov, da je ta varianta manj smrtonosna kot pretekle. Podatki iz ZDA, Velike Britanije, Kanade in Južnoafriške republike potrjujejo to tezo. Po dveh letih boja s pandemijo smo zelo blizu čredni imunosti, saj je večina prebivalstva (vsaj v razvitih gospodarstvih) ali cepljena z vsaj dvema odmerkoma ali pa je že prebolela covid-19. Omikron bo zaradi svoje velike nalezljivosti še pospešil dosego čredne imunosti in povzročil prehod, da bo ta virus postal endemičen.  

Ta optimizem finančnih trgov glede pandemije pomeni tudi, da bodo centralne banke, na čelu z ameriškim Fedom, podporo umikale hitreje, kot je bilo pričakovano še pred nekaj meseci. Tako da bo velika zgodba leta 2022 nedvomno preobrat monetarne politike in postopno višje obrestne mere. Finančni trgi pričakujejo, da bo Fed do konca letošnjega leta trikrat dvignil ključno obrestno mero. Glede na trenutno stanje ameriškega gospodarstva nima niti izbire. Stopnja brezposelnosti je upadla na vsega 3,9 odstotka. Podjetja se soočajo z izjemnim pomanjkanjem kadra. Na drugi strani znaša inflacija skoraj 7 odstotkov. Zdi se malo nelogično, da bi ob teh številkah gospodarstvo še potrebovalo podporo kot za čas pandemije.

Vprašanje seveda je, kje je tista meja pri obrestnih merah, ki bi pomenila težave za delniške trge. Ali se bo ponovila zgodba iz leta 2018, ko je Fed pretiraval, dvignil ključno obrestno mero na 2,25 odstotka in sprožil močan popravek na delniških trgih? Vedno obstaja možnost napake, vendar menim, da trije dvigi letos na 0,75 odstotka še ne bi smeli predstavljati grožnje za pozitivni trend na delniških trgih.

Če se ozremo v zgodovino, vidimo, da ob prvih dvigih obrestnih mer delniški trgi nadaljujejo rast, saj so ti dvigi odraz močnega gospodarstva. Res pa je, da so donosi v tej fazi mnogo bolj umirjeni, kot smo jih bili vajeni v času po pandemiji. Povečuje se pa predvsem tveganje, da bi centralne banke v boju z inflacijo pretiravale in z bolj agresivnimi dvigi povzročile recesijo. Menim, da še nismo tako daleč, bo pa leto 2022 nedvomno bolj zahtevno kot leto 2021.  Objavljeno v dnevniku Večer 13. januarja 2022. 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:
   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si

   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Sklade lahko tudi primerjate med seboj - izberite do tri:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Omejeno delovanje spletne aplikacije Infond@Net
24.05.2022
Zaradi vzdrževanja bo v petek, 27. maja 2022, med 18. in 24. uro, spletna aplikacija Infond@Net delovala v omejenem ...
Vlagatelji nagrajujejo dolgočasna, defenzivna podjetja
18.05.2022
Zanimive so postale v zadnjem desetletju prezrte naložbe iz sektorjev energetike, surovin, farmacije in zdravstva.
Najboljša slovenska družba za upravljanje
21.04.2022
Pet nagrad za najboljše sklade, pet upravljavcev med najboljših 10
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.