Kljub rasti borzni medved še ni premagan | SAVA INFOND

Damjan Kovačič, specialist za upravljanje
Damjan Kovačič, specialist za upravljanje
Datum objave
Dne  31.05.2023

Ob odličnem začetku leta je pomembno, da v ZDA inflacija že deseti mesec zapored upada

 
Na delniških trgih se nadaljuje pomladno prebujenje, vendar pa v nasprotju s cvetočo naravo med udeleženci na trgih še vedno vlada neverjetno depresivno razpoloženje. Vlagatelji se brez prave volje in energije, da bi zapustili medvedji brlog, množično selijo v sklade denarnega trga, s kolektivnim konsenzom, ki že od oktobra vztrajno napoveduje negativno gospodarsko rast.

Delniški trgi medtem plezajo čez pregovorni zid skrbi, ki ga poleg strahov pred recesijo sestavljajo pretresi v bančnem sektorju, strah pred padajočimi dobički, pretirano agresivnimi centralnimi bankami ter bojazen pred teoretično možno, a bizarno plačilno nesposobnostjo ameriške vlade, do katere bi lahko prišlo, če kongres v naslednjih dneh ne bo rutinsko dvignil meje javnega dolga.
 

Zakaj v ZDA še ni recesije?

Eno od najbolj fascinantnih vprašanj, ki si ga že nekaj časa zastavljajo na Wall Streetu, je, kaj, presneto, se dogaja z vodilnimi indikatorji v tem poslovnem ciklu. Kako to, da se v ZDA še ni pojavila blaga recesija, če pa so vodilni indikatorji (Conference Board) v zadnjih 15 mesecih od vrha zdrsnili za skoraj deset odstotkov, v zadnjih šestih mesecih pa se je vodilni ekonomski indeks skrčil za 4,4 odstotka?

Od tega so finančne komponente (kreditiranje, gibanje delniških trgov, krivulja donosnosti) prispevale minus 0,6 odstotka, nefinančne komponente (pričakovanja potrošnikov, nova naročila v predelovalni industriji, gradbena dovoljenja, število opravljenih delovnih ur, nova naročila kapitalskih dobrin in blaga za široko potrošnjo, število prošenj za nadomestilo za brezposelnost) pa so prispevale minus 3,4 odstotka. Indeks vodilnih indikatorjev na letni ravni upada hitreje, kot je bilo to običajno pred preteklimi povojnimi recesijami, kljub temu da o recesiji v ZDA ni ne duha ne sluha. Kako je to mogoče?

Med največkrat omenjenimi se mi zdi najbolj na mestu razlaga, da imajo pri sestavi vodilnih indikatorjev v aktualnem postkovidnem makrookolju prevelike uteži komponente, ki so povezane s proizvodnim in kreditnim ciklom, ki sta zelo šibka v primerjavi s preteklimi poslovnimi cikli.
 

Nizka občutljivost na obrestne mere

Edinstvena in specifična dinamika okrevanja po kovidni recesiji s presežnimi prihranki gospodinjstev zaradi državnih spodbud in polno zaposlenostjo je popolnoma popačila signale teh, običajno zanesljivih znanilcev recesije.

Kljub globoko inverzni krivulji donosnosti je ameriško gospodarstvo očitno bistveno manj občutljivo na spremembe obrestnih mer, ob rekordno nizki brezposelnosti pa je rast osebnih prihodkov med petimi in sedmimi odstotki očitno tista, ki ob zdravih potrošniških in kreditnih bilancah odločilno poganja zasebno povpraševanje po storitvah in s tem pozitivno gospodarsko rast.

Po več kot šestih mesecih od oktobrskega dna je statistično vse manj verjetno, da bodo delnice v tem borznem ciklu še enkrat prebile dno medvedjega trenda. Ob odličnem začetku leta je kritično pomembno, da v ZDA inflacija že deseti mesec zapored kaže nezgrešljiv trend upadanja. V zadnjih stotih letih so bila obdobja dezinflacije – visoke in padajoče inflacije - zelo ugodna za vlagatelje, saj so ameriške delnice dosegle negativni realni donos samo enkrat. Povprečni realni donos delnic je v 19 epizodah dezinflacije znašal 14 odstotkov, donosi pa so v 70-odstotkih primerov presegali deset odstotkov.
Objavljeno v prilogi Dela Posel & denar, 29. maja 2023 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:

Jasmina Polšak


   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si


Ines Zec


   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Ugodnosti za velika enkratna vplačila do konca septembra

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Petnajst let od propada banke Lehman Brothers. In kaj je danes drugače ...
27.09.2023
Še teden dni pred propadom so bonitetne agencije Lehmanu podeljevale bonitetno oceno A
Finančni trgi bodo ostali muhasti in negotovi
20.09.2023
Umetna inteligenca bo lahko olajšala življenje na marsikaterem področju
Podarimo letno turistično zavarovanje
17.05.2023
Ugodnost ob večjih enkratnih vplačilih
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.