Ležarine kot nova normalnost? | SAVA INFOND

mag. Rene Redžič, vodja področja upravljanja naložb
mag. Rene Redžič, vodja področja upravljanja naložb
Datum objave
Dne  14.01.2021

Dobro alternativo nam v tem okolju pomenijo delnice in delniški skladi.

 
S poslabšanjem epidemioloških razmer in ponovno uvedbo omejitvenih ukrepov so se gospodarske razmere koncem leta 2020 v Sloveniji nekoliko zaostrile. Pogoji poslovanja se zaostrujejo tudi za slovenske banke, ki so kljub pandemiji covid-19 v prvih desetih mesecih preteklega leta poslovale z razmeroma visokim dobičkom. Kumulativni dobiček bank pred obdavčitvijo je tako v obdobju od januarja do oktobra 2020 znašal 454 milijonov evrov, kar je le 17 odstotkov manj kot v primerljivem lanskem obdobju.

Kreditna aktivnost bank se je lani ob zapiranju gospodarstva pomembno zmanjšala, hkrati pa se nadaljuje trend povečevanja vlog nebančnega sektorja, zlasti gospodinjstev. Rast vlog nebančnega sektorja se je glede na zadnji podatek Banke Slovenije medletno povišala na 10,5 odstotka, pri gospodinjstvih na 10,2 odstotka in pri podjetjih na 13,3 odstotka. Letno nominalno povečanje vlog je doseglo 2,2 milijarde evrov. Konec oktobra so tako vloge gospodinjstev pri bankah presegale 22 milijard evrov (glavnino sestavljajo vpogledne vloge), vloge podjetij pa 8 milijard evrov, a slednje imajo večjo sezonsko dinamiko in se bodo v prihodnje predvidoma znižale.

Ob obsežnem povečanju vlog nebančnega sektorja in upadu kreditiranja banke povečujejo najbolj likvidne oblike naložb, zlasti se povečujejo terjatve do Evropske centralne banke (ECB). Podatki Banke Slovenije namreč kažejo, da so imele slovenske banke konec oktobra na računih pri centralni banki in drugih poslovnih bankah za 8 milijard evrov gotovine. Del rezerv poslovnih bank pri ECB je sicer izvzet iz plačila negativnih obresti, bi pa imetje 8 milijard evrov pri ECB ob -0,5 odstotka depozitne obrestne mere za slovenske banke pomenilo letni strošek v višini 40 milijonov evrov.

Tako ne preseneča napoved največje slovenske banke, NLB, da z aprilom uvaja ležarine za visoka stanja na osebnih in varčevalnih računih, pri postopnih varčevanjih in depozitih. Te bodo obračunavali za povprečna mesečna stanja več kot 250.000 evrov, znašale pa bo 0,04 odstotka mesečno. V okolju negativnih obrestnih mer so nekatere banke v tujini in Sloveniji negativno depozitno obrestno mero ECB že pred leti prenesle na podjetja, kot kaže, pa temu ne bodo mogle izogniti tudi fizične osebe. Pričakujemo lahko, da se bo meja za ležarine postopno znižala na 100.000 evrov, pa tudi, da bodo podobne ukrepe začele uvajati še druge banke v Sloveniji.

Ocenjuje se, da bodo nekatere fizične osebe sprejele tudi negativne obrestne mere ali ležarine. Najverjetneje pa bo ob spremenjeni ponudbi bank del vpoglednih vlog prenesen na vezane vloge. Kratka analiza bančne ponudbe pokaže, da lahko varčevalci na primeru 13-mesečnega depozita v višini 10.000 evrov pričakujejo obrestno mero med 0,01 in 0,2 odstotka letno. Če k temu dodamo še drugi dve naložbeni kategoriji (instrumente denarnega trga ter obveznice), kjer se zahtevane donosnosti nahajajo na zgodovinsko nizkih (negativnih ravneh), ugotovimo, da ni prav veliko možnosti za plemenitenje naših prihrankov. Dobro alternativo nam v tem okolju predstavljajo delnice in delniški skladi, ki nam že brez potencialne kapitalske rasti (med 5 in 7 odstotki) na primeru razvitih trgov ponujajo dividendno donosnost med 1,5 in 3 odstotki.
Objavljeno v dnevniku Večer 13. januarja 2021 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:
   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si

   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Sklade lahko tudi primerjate med seboj - izberite do tri:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Alfa
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Balkan
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Beta
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Bond - Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond BRIC
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Consumer
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Defensive
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dividend
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Energy
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Europe
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Frontier
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Life
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond ShortTerm Bond – Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Smart Quality
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Technology
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Kje je odgovor na paradoks nizke rasti produktivnosti?
21.07.2021
V organizacijsko rigidnih in tehnološko neinovativnih storitvenih sektorjih se cene zvišujejo, produktivnost pa ne.
Kaj bo prinesel drugi polčas
15.07.2021
Pandemija ni edino tveganje
Poslovanje na daljavo z Infond skladi
29.03.2021
Kako poslovati iz vašega naslonjača - za obstoječe in nove vlagatelje
*Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.