Manj siloviti odzivi na signale centralnih bank | SAVA INFOND

Damjan Kovačič, specialist za upravljanje
Damjan Kovačič, specialist za upravljanje
Datum objave
Dne  25.01.2023

V ZDA se je lanski sočasni padec delnic in obveznic zgodil šele tretjič v zadnjem stoletju

 
Leto 2022 je bilo zelo neprizanesljivo do večine vlagateljev, ki so jih je posebej močno prizadeli največji padci obveznic v zgodovini finančnih trgov, zaradi česar se ni bilo mogoče umakniti v tradicionalno varno zavetje oziroma ublažiti negativnih gibanj na delniških trgih. Na ameriških finančnih trgih se je sočasni padec delnic in obveznic zgodil šele tretjič v zadnjem stoletju in prvič po več kot petdesetih letih.

Namesto popolnega zloma šibke in nemočne Evrope, ki je najbolj na udaru zaradi vojne, energetske krize, inflacije in recesije, so jo osovražene evropske delnice na koncu odnesle celo bolje od globalnih delnic, saj so izgubile manj kot deset odstotkov vrednosti. Če pa upoštevamo še odličen začetek leta z okoli sedemodstotno rastjo do sredine januarja, lahko brez pretiravanja rečemo, da so evropske delnice preživele popolni vihar na finančnih trgih brez omembe vrednih prask, kar je zame eno največjih presenečenj leta.
 

Pesimizem je premešal karte

Zakaj zapravljamo čas in se mazohistično ukvarjamo z obdukcijo leta 2022, ki ga želimo kolektivno čim prej pozabiti? Zato, ker lahko samo z natančno obdukcijo oz. analizo stanja izluščimo ključne dejavnike, ki so poganjali kompleksne finančne trge. Ključna ugotovitev je, da so bili v letu 2022 trgi pod dominantnim vplivom makroekonomskih dejavnikov na milost in nemilost prepuščeni centralnim bankam, visoki inflaciji, rekordnemu tempu dvigovanja obrestnih mer ter strahovom pred recesijo.

Na delniških trgih se je ob ekstremno pesimističnem sentimentu investitorjev zgodilo izjemno prevrednotenje delnic s posebej visokimi izgubami na tistih segmentih trga, ki so občutljivi na dvigovanje obrestnih mer. Prestrašeni vlagatelji v negotovem makro okolju nenadoma niso bili več pripravljeni plačevati (pre)visokih mnogokratnikov za dolar ustvarjenega dobička na delnico. Pričakovani kazalnik P/E (razmerje med ceno in dobičkom na delnico) se je namreč na razvitih trgih spustil z 19 na 15, to je v območje normalnih zgodovinskih povprečij. Hkrati pa so podjetja na razvitih trgih v inflacijskem okolju po prvih ocenah v letu 2022 poslovala zelo solidno, z 12,5-odstotno rastjo prihodkov in skoraj 10-odstotno rastjo dobička na delnico.


Zgodilo se je veliko prevrednotenje

Kako brutalna so bila prevrednotenja delnic, kaže podatek, da je vrednost podjetij (EV) iz globalne panoge IT v letu dni padla s 5,2-kratnika doseženih prihodkov na 3,5-kratnik, vrednost podjetij, ki ponujajo digitalne storitve v oblaku, pa je na primer strmoglavila z 11-kratnika doseženih prihodkov na »samo« štirikratnik doseženih prihodkov.

V zadnjih tednih se pod površjem dogajajo zanimivi premiki in trendi, ki so zrcalna slika tistih iz leta 2022: obrestne mere so nižje, dolar je nižji, uravnoteženi portfelji 60/40 se držijo dobro, tehnološke delnice so ponovno vodilne, zlato raste, vzpenjajo se Evropa, Kitajska in trgi v razvoju.

Bloomberg 600 Europe

Predvsem pa je bistvena novost ta, da trgi ne reagirajo več tako silovito na signale iz centralnih bank in inflacijske objave, temveč so znova v ospredju refleksne reakcije trgov na tekoče objave poslovnih rezultatov. Udeleženci na trgih so se torej naveličali inflacijske histerije in namesto makroekonomskih (top-down) dejavnikov preusmerjajo svojo pozornost na to, kako se s krizo spopadajo posamezna podjetja (bottom-up). Glavna značilnost gospodarskih kriz in medvedjih trgov je namreč, da prinašajo spremembe v vodstvu in rojevajo nove šampione. Zato je napočil trenutek, da se začnemo spraševati, kateri sektorji, industrijske panoge ali podjetja bi lahko postali zmagovalci v novem borznem in poslovnem ciklu.


Objavljeno v prilogi Dela Posel & denar, 23. januarja 2023 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:

Jasmina Polšak


   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si


Ines Zec


   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Sklade lahko tudi primerjate med seboj. Izberite do tri:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Je Indija nova Kitajska?
28.02.2024
Državni delniški indeks Nifty 50, ki vključuje 50 največjih indijskih podjetij, že osem let neprekinjeno raste
Gospodar indeksov je presegel 5000 točk
21.02.2024
Podjetja v S&P 500 so vredna 1600-krat toliko, kolikor imamo Slovenci privarčevanega v bančnih depozitih
50 % znižani vstopni stroški
16.02.2024
Do 31. 03. 2024 za vplačila prek Nove KBM in družbe Sava Infond
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.