Ste lani prodajali enote Infond skladov? | SAVA INFOND

Lavra Munda Slaček, vodja oglaševanja in odnosov z javnostmi
Lavra Munda Slaček, vodja oglaševanja in odnosov z javnostmi
Datum objave
Dne  13.02.2020

Do 28. februarja je treba oddati prijavo unovčenih kapitalskih dobičkov.

 
Vsi vlagatelji v Infond sklade, ki so fizične osebe in zavezanci za davke v Sloveniji, ki so v letu 2019 prodajali obdavčljive enote, so konec januarja prejeli delno predizpolnjene popisne liste. 29. januarja so bili poslani na elektronske naslove, kuverte pa predane na pošto.
Popisni listi so priloga k prijavi kapitalskih dobičkov, ki jo je treba oddati na vaš pristojni davčni urad do 28. februarja.
 

Kam ste dobili popisne liste?

 • Vlagatelji, ki so Savi Infond dali soglasje za pošiljanje dokumentacije, vezane na poslovanje skladov, na elektronski naslov (vsi, ki imajo Infond@Net, in vsi, ki so dali soglasje ločeno), so jih dobili na svoj elektronski naslov.
 • Drugi so jih prejeli v kuverti po pošti na dom.
 • Vsi podatki, ki so na popisnih listih, so že naloženi tudi v sistemu e-Davkov.


Kako izvedem prijavo?

S fizičnim obrazcem, ki ga priporočeno pošljete ali odnesete na svoj pristojni davčni urad, ali prek aplikacije eDavki.
 • Če je na vseh popisnih listih skupaj izpolnjenih več kot 10 vrstic (torej opravljenih transakcij), je obvezno treba opraviti prijavo prek aplikacije e-Davki.
 • Če je na vseh popisnih listih skupaj izpolnjenih manj kot 10 vrstic, se lahko odločite ali da oddate v papirni obliki ali prek e-Davkov.


Oddaja v papirni obliki:
Popisni listi so, kot rečeno, priloga k osnovnemu obrazcu, ki ga v papirnicah prodajajo pod šifro DOHKAP št. 4. Lahko si ga natisnete tudi iz spleta .
Objavljeno je tudi navodilo za izpolnjevanje.

Oddaja prek sistema e-davkov
Prek e-davkov je mogoče delati z uporabniškim imenom in geslom ali z digitalnim certifikatom.
Večino stvari, ki jih povprečen prebivalec Slovenije dela z davčno upravo, je mogoče zelo enostavno opraviti tudi samo z uporabniškim imenom in geslom.
Dostop do portala
Na vodoravnem meniju na vrhu kliknete ikono z napisom Vstop in opravite prijavo.

Ko se prijavite v portal, je dovolj pregleden.

 • Kliknete na Oddaja novega dokumenta,
 • poiščete in aktivirate Doh-KDVP – Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov,
 • Obdobje je 2019, dokument je Original, označite Predizpolni podatke iz prejetih podatkov borznoposredniških družb, družb za upravljanje in banke.

Preverite, če so podatki iz avtomatskega zajema pravi, sicer jih lahko še ročno popravite.
 

Kakšna pa je obdavčitev?

Za enote skladov, prodane v letu 2019, velja naslednja lestvica obdavčitve dobička, odvisna od tega, koliko let je minilo od izvirnega vplačila:

 • 25 % na donos, ustvarjen v manj kot 5 letih od nakupa;
 • 15 % na donos, ustvarjen v 5 do 10 letih od nakupa,
 • 10 % na donos, ustvarjen v 10 do 15 letih od nakupa in
 • 5 % na donos, ustvarjen v 15 do 20 letih od nakupa.

Donos enot, kupljenih 20 in več let pred prodajo, ni obdavčen.

Nikdar ni obdavčen celoten znesek izplačila, samo razlika med nakupno in prodajno vrednostjo, torej ustvarjeni donos.
 

Posebnosti

 • Enote, ki izhajajo iz certifikatov, vloženih v pooblaščene investicijske družbe v letih 1993 do 1996, so izvzete iz obdavčitve. Je pa treba prijaviti kapitalske dobičke iz enot, ki izhajajo iz zadnjih dividend investicijskih družb, v katere so bili vloženi certifikati, izplačanih v obliki enot sklada, in morebitnih dokapitalizacij investicijskih družb. Sava Infond na popisne liste vpisuje samo tiste enote, ki so podvržene obdavčitvi, tistih, za katere velja pravilo prve prodaje, na popisnih listih ni.
 • Za nabavno vrednost enot, kupljenih pred 1.1.2003 se vpisuje dejanski datum nabave, vrednost pa kot na 1.1.2006. V popisnih listih Save Infond je to že upoštevano.

 

Koliko davka bo treba plačati

Največji del odločb z obračunom obdavčitve prijavljenih kapitalskih dobičkov FURS izda v par mesecih od oddaje prijav. Za znesek davka priložijo položnico.
 

 

Želite več informacij?
Naši skrbniki vlagateljev so dosegljivi vsak delovni dan od 8. do 16. ure:   Jasmina Polšak,
   skrbnica strank
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si
   Ines Zec,
   skrbnica strank
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Sklade lahko tudi primerjate med seboj - izberite do tri:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Alfa
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Balkan
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Beta
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Bond - Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond BRIC
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Consumer
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Defensive
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dividend
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Energy
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Europe
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Frontier
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Life
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond ShortTerm Bond – Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Smart Quality
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Technology
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Zanimiva delnica: VF Corporation
16.09.2020
Močen portfelj znamk za čas po epidemiji
Delniški trgi najbolj priljubljeni
10.09.2020
V okolju nizkih obrestnih mer ni prav veliko alternativ.
NOVO: Vse uredite od doma
07.07.2020
Z video identifikacijo do začetka varčevanja v skladih
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.