15. marca se spremenijo pravila upravljanja | SAVA INFOND

Datum objave
Dne  08.03.2018

Novi računi za vplačila za vse sklade, sprememba naložbene politike in imen za nekatere

 
15. marca začnejo veljati spremenjena pravila upravljanja Krovnega sklada Infond z 22 podskladi, ki se nanašajo na nove račune, naložbene politike, imena in presečne ure.
 

Naložbene politike in imena

Nekateri skladi so preimenovani, nekaterim se spreminjajo naložbene usmeritve –
pregled vseh sprememb

Preimenujejo se naslednji skladi:Večje spremembe naložbene politike so za:
  • Infond Defensive, ki iz uravnoteženega postaja defenzivni mešani sklad,
  • Infond USA, ki se regijsko omejuje na področje ZDA,
  • Infond Balkan, ki se regijsko iz trgov v razvoju opredeljuje na trge Jugovzhodne Evrope,
  • Infond Energy, kjer se naložbena politika preusmerja iz energetike in javne oskrbe samo v sektor energetika,
  • Infond Financials, ki iz mešanega podsklada fleksibilne naložbene politike postaja delniški podsklad finančnega sektorja in
  • Infond Smart Quality, ki iz mešanega podsklada fleksibilne naložbene politike postaja delniški podsklad s strategijo izbire naložb po kriterijih zadolženosti, dobičkonosnosti in vrednotenj.
Vse spremembe so razvidne iz Prospekta z vključenimi pravili upravljanja, ki začne veljati s 15. marcem 2018.
 

Računi skladov za vplačila

Vsem podskladom se s 15. marcem spremenijo številke transakcijskih računov (TRR) za nova nakazila: 
 
Podsklad TRR:
Infond Alfa, mešani podsklad SI56 1010 0005 6544 496
Infond Balkan, delniški podsklad SI56 1010 0005 6545 660
Infond Beta, delniški podsklad razv. trgov SI56 1010 0005 6544 593
Infond Bond - Euro, obvezniški podsklad SI56 1010 0005 6544 787
Infond BRIC, delniški podsklad SI56 1010 0005 6544 884
Infond Consumer, delniški podsklad SI56 1010 0005 6545 175
Infond Defensive, mešani podsklad SI56 1010 0005 6546 242
Infond Dividend, delniški podsklad razv. trgov SI56 1010 0005 6546 339
Infond Družbeno odgovorni, deln. podsklad razv. trgov SI56 1010 0005 6545 272
Infond Dynamic, delniški podsklad    SI56 1010 0005 6545 466
Infond Energy, delniški podsklad SI56 1010 0005 6545 757
Infond Europe, delniški podsklad SI56 1010 0005 6545 951
Infond Financials, delniški podsklad SI56 1010 0005 6546 824
Infond Frontier, delniški podsklad SI56 1010 0005 6546 048
Infond Global Flex Flex, mešani fleksibilni podsklad SI56 1010 0005 6546 145
Infond Life, delniški podsklad SI56 1010 0005 6546 436
Infond ShortTerm Bond – Euro, podsklad denarnega trga SI56 1010 0005 6546 533
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov SI56 1010 0005 6547 018
Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov SI56 1010 0005 6546 727
Infond Technology, delniški podsklad SI56 1010 0005 6546 921
Infond USA, delniški podsklad SI56 1010 0005 6546 630
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma SI56 1010 0005 6547 115

Torej:
  • Za vsa enkratna vplačila morate od vključno 15. marca uporabiti nove številke TRR-jev.
  • Vsem vlagateljem, ki že imate odprte direktne obremenitve za mesečna vplačila v sklade, bo številke transakcijskih računov za tovrstna vplačila prilagodil Infond. Zato vam ni potrebno za obstoječa mesečna varčevanja narediti ničesar.


Presečna ura

Poenotili smo tudi presečno uro za obračun vplačil, izplačil in prenosov, in sicer na 00.00:01 obračunskega dne. V praksi to pomeni, da bodo vsa vplačila, ki prispejo na račune skladov do polnoči, in vse zahteve za prenos ali izplačilo, ki prispejo do polnoči, obračunane po vrednosti enot naslednjega obračunskega dne.
  
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Rast in napredek sta močnejša kot občasno nazadovanje
28.10.2020
Preobremenjeni s slabimi novicami ne opazimo pozitivnih
Polovični vstopni stroški do konca novembra
15.09.2020
Akcija velja za vplačila prek sklicev Nove KBM in družbe Sava Infond
NOVO: Vse uredite od doma
07.07.2020
Z video identifikacijo do začetka varčevanja v skladih
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.