11. oktobra se spremenijo pravila upravljanja | SAVA INFOND

Sava Infond, d.o.o.
Datum objave
Dne  13.09.2021

Sprememba imen za večino skladov, pri šestih tudi spremembe naložbene politike.

 
V ponedeljek, 11. oktobra 2021, začnejo veljati spremenjena pravila upravljanja za 18 podskladov Krovnega sklada Infond.

Večini skladov se spremenijo imena, ki bodo poslej slovenska. S tem želimo povečati preglednost ponudbe in olajšati prepoznavnost značilnosti skladov.
Šestim skladom pa se spreminja tudi naložbena politika. 

Več o skladih s spremembo pravil upravljanja

Infond BRIC, delniški podsklad, se preimenuje v Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad

Dosedanja regijska omejitev na določene trge v razvoju (Brazilijo, Rusijo, Indijo in Kitajsko), se razširja na vse trge v razvoju.
 

Infond Consumer, delniški podsklad, se preimenuje v Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov

Sklad ni več sektorsko omejen na osnovne in trajne potrošne dobrine, temveč na globalne razvite trge, s ciljem nalagati v delnice družb, katerih storitve in produkti so del strukturnih sprememb – megatrendov.  
Megatrendi so dolgoročni trendi ki spreminjajo način, kako živimo in kako delamo. Med glavnimi so staranje prebivalstva, klimatske spremembe in pomanjkanje virov, urbanizacija, eksponenten tehnološki razvoj in rast svetovnega premoženja. Infond Megatrendi nalaga v družbe, ki delujejo na področjih čista energija, električna vozila, inovacije na področju medicine, tehnološke inovacije in nove tehnologije, spletna varnost, digitalizacija, tehnologije, ki povečujejo učinkovitost v financah (fintech), umetna inteligenca, robotika, internetna prodaja in podobno.
 

Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov

Najmanj 80 % sredstev podsklada predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in socialne značilnosti, pri čemer je pretežni del naložb takšnih, ki so z vidika ESG dejavnikov ocenjene kot manj tvegane. Podsklad bo dosegal cilje trajnostnega razvoja z naslednjimi ukrepi:
  • z izključitvami delnic podjetij, katerih znaten del prihodkov izvira iz dejavnosti, ki jih ocenjujemo kot sporne,
  • z izključitvami naložb s slabo prakso upravljanja ter
  • z izbiro naložb, ki so z vidika ESG dejavnikov ocenjene kot manj tvegane.
Spremembe so vezane na novo Uredbo o razkritjih, povezanih s trajnostjo, v sektorju finančnih storitev.
 

Infond Energy, delniški podsklad, se preimenuje v Infond Surovine in energija, delniški podsklad

Sektorski podsklad bo po 11. oktobru razen v sektor energetike nalagal še v sektor surovin in predelovalne industrije.
 

Infond Frontier, delniški podsklad, se preimenuje v Infond Kitajska, delniški podsklad

Sklad, ki je bil regijsko omejen na trge v razvoju, se z uveljavitvijo pravil upravljanja spreminja v regijski podsklad, omejen na podregijo širše Kitajske (Kitajska, Tajvan, Hong Kong).
 

Infond Tehnology, delniški podsklad, se preimenuje v Infond Tehnologija, delniški podsklad

Sektorski podsklad bo po 11. oktobru razen v sektor informacijske tehnologije nalagal tudi v sorodne panoge trajnih potrošnih dobrin in komunikacijskih storitev.


Vse spremembe so razvidne iz Prospekta z vključenimi pravili upravljanja, ki začne veljati z 11. oktobrom 2021. 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:
   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si

   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Sprememba pravil upravljanja stopi v veljavo 11. oktobra 2021

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Alfa
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Balkan
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Beta
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Bond - Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond BRIC
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Consumer
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Defensive
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dividend
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Energy
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Europe
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Frontier
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Life
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond ShortTerm Bond – Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Smart Quality
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Technology
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Mirno morje za prav posebne otroke
27.09.2021
80 svežih morskih volkov se je vrnilo s prve jadralske izkušnje.
Trajnost je dohitela tudi finančno industrijo
23.09.2021
Prva "žrtev" bodo panoge, v katere finančne družbe ne želijo vlagati
Poslovanje na daljavo z Infond skladi
14.09.2021
Kako poslovati iz vašega naslonjača - za obstoječe in nove vlagatelje
*Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.