Sto let prevlade delnic | SAVA INFOND

Aleš Šoba, direktor sektorja upravljanja investicijskih skladov
Aleš Šoba, direktor sektorja upravljanja investicijskih skladov
Datum objave
Dne  29.05.2024

Delnice ohranjajo primat v dolgoročnih portfeljih zaradi sposobnosti povečevanja dobičkov in dividend skozi čas

 
Danes je splošno sprejeto dejstvo, da so na dolgi rok delnice bolj donosna naložba kot obveznice. Še pred stotimi leti ni bilo tako. Obveznice so imele bolj ali manj monopol v portfeljih vlagateljev, naložba v delnice podjetij pa je veljala za špekulacijo, še najbolj podobno igram na srečo. Pogled na delnice je začel spreminjati ekonomist Edgar L. Smith, ki je leta 1924 izdal knjigo Common Stocks as Long Term Investment - Navadne delnice kot dolgoročna naložba. V njej je prikazal, da so delnice v večini daljših obdobij (okrog 20 let) presegle donosnost obveznic ter da je za dolgoročne vlagatelje bolj primerno imeti večji delež delnic kot obveznic v svojih portfeljih. Knjiga je bila soodgovorna za divja dvajseta leta prejšnjega stoletja, ko so ljudje začeli množično kupovati delnice. Čeprav je entuziazem prekinila velika depresija, se je prevlada delnic po drugi svetovni vojni dokončno uveljavila.
 

Prednost ustvarja reinvestiranje

Kot je avtor knjige ugotavljal, je razlog superiornosti delnic v tem, da podjetja del dobička zadržijo in ga reinvestirajo nazaj v svojo osnovno dejavnost. S tem povečajo dobiček in izplačane dividende prihodnjih let. Drugi naložbeni razredi te sposobnosti nimajo. Obresti, ki jih dobiš kot lastnik obveznic, se ne reinvestirajo avtomatsko nazaj v obveznice. Podobno je pri lastništvu nepremičnine: prejetih najemnin se praviloma ne reinvestira avtomatsko nazaj v isto nepremičnino.

Mogoče si je najlažje predstavljati razliko med delnicami in obveznicami na primeru našega najuspešnejšega podjetja, Krke. Če je vlagatelj pred 25 leti kupil recimo 30-letno nemško državno obveznico, mu ta še danes zagotavlja 5-odstotni letni donos. Za vložek 1000 EUR bo prejemal po 50 EUR letno do leta 2029, ko bo dobil povrnjeno še glavnico, 1000 evrov. Ta znesek se v 25 letih ni spremenil.

Kaj pa, če je leta 1999 vložil 1000 EUR v delnico Krke? Takrat je bil tečaj Krke približno 11,50 EUR, dividenda pa je znašala 0,23 EUR na delnico, kar je pomenilo okoli 2-odstoten dividendni donos. Naš vlagatelj bi tako tedaj dobil še približno 20 EUR letne dividende, kar je manj kot z naložbo v nemško državno obveznico. Vendar, kot sem omenil, podjetja skozi čas povečujejo dobiček in z njimi dividende. Leta 2024 bi isti vlagatelj dobil 653 EUR dividend (pred davki), vrednost delnic, ki jih je kupil leta 1999, pa danes znaša 11.000 EUR. Kolikšno vrednost naložbe bi imel šele, če bi dividende uporabljal za nakup novih delnic Krke, namesto da jih je  porabil.
 

Spremenili so se sektorji v ospredju, vloga delnic pa ne

In kakšna so izhodišča delnic danes, natanko sto let po izidu prelomne knjige? Še naprej ostajajo dolgoročno najboljša naložba, čeprav se je struktura gospodarstva v zadnjem stoletju krepko spremenila. Če so bili tedaj v ospredju sektorji, kot so finančne institucije in energija, so danes povsem v ospredju tehnološka podjetja, ki pod vplivom revolucije na področju umetne inteligence skrbijo za nove najvišje vrednosti delniških trgov. Razlog, zakaj delnice ohranjajo primat v dolgoročnih portfeljih, pa je še vedno enak: to je njihova sposobnost povečevanja dobičkov in dividend skozi čas. Čeprav znaša danes dividendna donosnost globalnih delnic »le« dva odstotka, pa bodo te dividende čez deset let krepko višje.
Komentar je bil objavljen v časniku Večer, 29. maja 2024. 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:

Jasmina Polšak


   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak(at)infond.si


Ines Zec


   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec(at)infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Sklade lahko tudi primerjate med seboj. Izberite do tri:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Bikovski trg delnic še kar vztraja
20.06.2024
Aktualni bikovski trg lahko primerjamo z mladeničem v poznih dvajsetih letih, ki naravnost prekipeva od zdravja
Mejniki
12.06.2024
Kaj smo se v preteklih 30 letih naučili
Sto let prevlade delnic
29.05.2024
Delnice ohranjajo primat v dolgoročnih portfeljih zaradi sposobnosti povečevanja dobičkov in dividend skozi čas
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.