Tehnična recesija | SAVA INFOND

Jure Rogač, specialist za upravljanje
Jure Rogač, specialist za upravljanje
Datum objave
Dne  18.01.2023

Recesija je odlična točka za vstop na delniške trge

 
Kljub vsem pretresom, ki jih je prineslo leto 2022 - začetku vojne v Ukrajini, vzpostavitvi sankcij proti Rusiji, ki so se odrazile v dragi energiji, rasti obrestnih mer kot bojem proti inflaciji in motnjam v dobavnih verigah - je gospodarska rast držav v srednji in vzhodni Evropi ostala dokaj odporna. Vendar se bodo te države v četrtem kvartalu leta 2022 ali v prvem kvartalu 2023 zelo težko izognile tehnični recesiji, ki pomeni dva zaporedna negativna kvartala rasti BDP. Za primer, slovenski BDP je v tretjem četrtletju glede na drugo četrtletje upadel za -1,4 %. Večji upad sta imeli v Evropi le Latvija (-1,7 %) in Estonija (- 1,8 %).

Višji stroški energije, upad kupne moči, nižja javna poraba in šibkejše javno povpraševanje ob višjih stroških zadolževanja bodo lahko imeli vpliv na recesijo. Čeprav se cena plina in nafte na borzah že znižuje, pa podjetja sklepajo pogodbe o dobavi energije za leto 2023 po dosti višjih cenah in tudi višji strošek gospodinjstev se pozna na položnicah. Če se bo topla zima nadaljevala še v januarju in februarju, bi lahko zaloge plina v skladiščih zadoščale, v nasprotnem primeru pa sta med najbolj ranljivimi ravno Slovenija in Srbija, ki nimata lastnih skladišč.

Ob naraščanju stroškov predvsem energije, hrane in stroškov za obresti se bodo izdatki gospodinjstev za druge dobrine znižali. Ne glede na dejstvo, da so gospodinjstva v boljšem finančnem položaju kot kadarkoli od svetovne finančne krize, se bo delež slabih posojil v bankah nedvomno povečal. Prav tako se bodo izdatki za infrastrukturne projekte s strani držav pomembno zmanjšali. Trenutno so namreč vlade bolj nagnjenje k blaženju posledic visokih cen za gospodinjstva kot za podjetja, kar znižuje razpoložljivi proračun. Sredstva iz Evropskega sklada za okrevanje in odpornost bi lahko ublažila to pomanjkanje javnih naložb, vendar gotovo ne v vseh državah.

Če bodo razvite države evroobmočja, kot so Nemčija, Francija in podobne, utrpele recesijo, se bo to odrazilo v znižanju povpraševanja po izvozu blaga držav srednje in vzhodne Evrope. Večina podjetij bo verjetno tudi preložila investicijske projekte vsaj do druge polovice 2023, ko se pričakuje, da se bo povpraševanje po vsej Evropi ponovno povečalo. Če bo evrsko območje na prelomu leta doletela le kratka in plitka recesija, sta srednja in vzhodna Evropa v dobrem položaju za hitro gospodarsko okrevanje. Rast plač bi lahko leta 2023 prehitela inflacijo, če se bodo podjetja odločila ohraniti trenutno raven zaposlenosti.

Ob tako negotovih razmerah se večina vlagateljev odloči za investicijo v zlato. Zlato je v letu 2022, izraženo v USD, ustvarilo izgubo -0,3 % (v EUR dobiček + 6,1%) in je bilo naložbeni segment, ki je presegel večino delniških indeksov in državnih obveznic. Pričakovana upočasnitev gospodarske rasti in nižje stopnje rasti dobičkov podjetij bodo po vsej verjetnosti spodbudila višje povpraševanje po zlatu v letu 2023, zato se vsaj v začetku leta 2023 pričakuje rahlo zvišanje cene.

Kljub negativnim izgledom je recesija odlična točka za vstop na delniške trge za dolgoročne vlagatelje. Za tiste, ki ne marajo večje nihajnosti vrednosti vloženih sredstev, pa obveznice trenutno ponujajo atraktivne donose do dospetja. Prav tako bi lahko v obdobju recesije odigrale svojo vlogo in nudile varno zatočišče za vlagatelje.


Objavljeno v dnevniku Večer, 11. decembra 2023. 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:
   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si

   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Sklade lahko tudi primerjate med seboj. Izberite do tri:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Manj siloviti odzivi na signale centralnih bank
25.01.2023
V ZDA se je lanski sočasni padec delnic in obveznic zgodil šele tretjič v zadnjem stoletju
Tehnična recesija
18.01.2023
Recesija je odlična točka za vstop na delniške trge
[WEBINAR] Pogled 2023 - Je boj z inflacijo dobljen?
29.12.2022
22. decembra 2022 so bili z nami upravljavci Infond skladov
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.