Vpliv naložb v skladih na otroški dodatek | SAVA INFOND

Datum objave
Dne  15.07.2019

Kako vplivajo? Veliki večini vlagateljev malo ali nič.

 
Kako naložbe v skladih vplivajo na otroški dodatek, državno štipendijo in subvencijo vrtca?
Kratek odgovor je: za veliko večino vlagateljev malo ali nič.
Država razume, da družina ustvarja in potrebuje premoženje ter prihranke.
 

Pravice se določajo na osnovi dohodkov in premoženja

Pravico do otroškega dodatka, državne štipendije in subvencije vrtca se določa na osnovi dohodkov družine v preteklem koledarskem letu in premoženja, s katerim družina razpolaga.
Če se je družini bistveno spremenil znesek mesečnega dohodka (na primer že vsaj tri mesece zapored starš prejema nižjo plačo, kot v preteklem letu), se upošteva posplošen dohodek družine na osnovi takšnega spremenjenega priliva.

Dohodki so posplošeno vse to, na kar se obračunava dohodnina.
Naložbe v vzajemne sklade se štejejo v premoženje družine.

Veliko premoženja se NE upošteva:
 • stanovanje oz. hiša, v kateri oseba dejansko prebiva, in ne presega primerne kvadrature – na primer za dvočlansko družino  90 m2, za štiričlansko 130 m2;
 • osebno vozilo vrednosti do 10.781,14 evra in osebna vozila, prilagojena prevozu invalidov,
 • premoženje, ki se odplačuje na lizing,
 • premoženje, ki je vir dohodka družine, na primer poslovni prostori, stroji, zemljišča (kmetijska, gozdna in vodna), ki dajejo dohodek,
 • sredstva na računu prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
 • denar na računu iz še neporabljenega stanovanjskega kredita.
Pri vrednotenju premoženja, ki se upošteva pri odločanju o pravici, je družina upravičena do znižanja v višini 48-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka, kar je trenutno 18.852 evrov.
Če torej premoženje družine ne presega 18.852 evrov, sploh nima vpliva na pravico do otroškega dodatka.
Če premoženje družine presega ta znesek, se razlika premoženja upošteva tako, kot da prinaša fiktivni letni dohodek, primerljiv vezanim vlogam med eno do dve leti – trenutno 0,37 %.
 

Poglejmo primer vpliva premoženja družine na višino osnove za določitev otroškega dodatka, državne štipendije in/ali subvencije za vrtec

Štiričlanska družina, oba starša sta zaposlena s povprečno mesečno plačo v Sloveniji, torej absolutno lahko vložita zahtevo za otroški dodatek, državno štipendijo in subvencioniranje vrtca. Skrbi ju, kako bo premoženje družine vplivalo na višino pravic oz. subvencije.
 • Družina živi v stanovanju, velikem 85 m2 (se ne všteva v premoženje, ker je manjše od 130 m2),
 • ima en leto dni star avto, ki je vreden še 12.500 evrov (v premoženje se všteva samo razlika od oprostitve),
 • in še en avto, star 8 let (se ne všteva v premoženje, ker ne presega vrednosti 10.781,14 evra).
 • Vsak  družinski član ima varčevalni depozit pri banki, kjer imata starša po 8.000 evrov in otroka vsak po 500 evrov,
 • poleg tega pa ima mama še 3000 evrov v vzajemnih skladih.Torej tej družini premoženje poviša znesek za presojo upravičenosti do otroškega dodatka, državne štipendije in/ali subvencije za vrtec za 10,61 evra letno.


Podrobno je sistem obrazložen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
Povzeto je razložen tudi na strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiOpozorilo: Sava Infond ni pristojna za izračunavanje osnove za določanje pravic družine, za to so pristojni centri za socialno delo na osnovi Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Članek je pripravljen na osnovi veljavne zakonodaje in pojasnil na spletnih straneh pristojnega ministrstva z namenom orisa sistema določanja osnove za pravice. Podrobna razlaga je na voljo v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

Želite več informacij?
Naši skrbniki vlagateljev so dosegljivi vsak delovni dan od 8. do 16. ure:   Jasmina Polšak,
   skrbnica strank
   T: 02 229 74 40
   E: jasmina.polsak@infond.si
   Ines Zec,
   skrbnica strank
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Polovični vstopni stroški do konca avgusta

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Alfa
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Balkan
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Beta
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Bond - Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond BRIC
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Consumer
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Defensive
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dividend
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Energy
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Europe
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Frontier
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Life
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond ShortTerm Bond – Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Smart Quality
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Technology
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Pogumno v drugo polletje
30.07.2020
Največ zaslug za rast pripada družbam, ki izvrstno poslujejo, tudi kadar smo vsi doma.
NOVO: Vse uredite od doma
07.07.2020
Z video identifikacijo do začetka varčevanja v skladih
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.