Zanimiva delnica: ING skupina | SAVA INFOND

Aleš Grbić, specialist za upravljanje investicijskih skladov
Aleš Grbić, specialist za upravljanje investicijskih skladov
Datum objave
Dne  10.06.2021

Na Nizozemskem ima kar 40-odstotni tržni delež, v poslovanju pa dosega 20-odstotni donos na kapital.

 
Bančna skupina ING skupina je nastala leta 1991 z združitvijo nizozemske Poštne banke in zavarovalnice NN. S serijo prevzemov so postali prisotni tudi na svetovnem trgu.

Leta 2008 jih je finančna kriza prisilila, da zaprosijo za državno pomoč. Prvi pogoj je bil, da ING loči svojo bančno in zavarovalniško dejavnost, kar je pomenilo, da je ING ostala samo bančna dejavnost. ING je vodilna banka po tržnem deležu tako na Nizozemskem kot v Belgiji, poleg tega ima nekaj digitalnih bank v Evropi in v Avstraliji.
 
Trenutne negativne obrestne mere imajo lahko velik vpliv na dojemanje investitorjev glede dobičkov ING v takem okolju, ko ne vemo, kako dolgo bodo te ostale na zgodovinsko nizkih ravneh. To je popolnoma razumljivo, saj so neto obrestni prihodki lani predstavljali 77 odstotkov vseh prihodkov. ING je več kot le stava na zvišanje zgodovinsko nizkih obrestnih mer v Evropi.

gibanje cene delnice ING Groep
Vir: Bloomberg.

Na področju depozitov na njihovih ključnih trgih so dobro umeščeni, kar je tudi njihova ključna konkurenčna prednost. V sedanjem okolju nizkih obrestnih mer je ta konkurenčna prednost dokaj neopažena pri investitorjih na finančnih trgih. Zanimivo je, da ima ING velik presežek kapitala, saj njihova kapitalska ustreznost znaša 15,5 odstotka. Uprava meri na 12,5-odstotno kapitalsko ustreznost. Večino presežka kapitala bodo razdelili med delničarje. Prav tako je pozitivno, da bo njihova geografska strategija manj razpršena, kar običajno pomeni nižjo zahtevano kapitalsko ustreznost. Oboje bi jim lahko povišalo kreditno oceno ter znižalo stroške zadolževanja na finančnih trgih.  

Nizozemski bančni trg je eden najbolj koncentriranih in s tem eden najbolj privlačnih v Evropi. 90 odstotkov vseh računov na Nizozemski je odprto pri treh največjih bankah. Takšna raven koncentracije je v precejšnjem nasprotju razdrobljenim bančnim sistemom, ki so značilni za Evropo. ING ima s 40-odstotnim tržnim deležem vodilno vlogo po številu odprtih računov. Njihov vodilni tržni položaj se odraža tudi na donosu na kapital, ki znaša za njihovo nizozemsko poslovanje več kot 20 odstotkov. Po podatkih Evropske centralne banke banke v evroobmočju v povprečju dosegajo 6-odstotni donos na kapital. Druge bančne operacije ING po svetu jim znižujejo donosnost poslovanja, a kljub temu je to ena izmed najdonosnejših evropskih bank.

ING DiBa je digitalna banka ING v Nemčiji, ki sicer velja za najmanj zanimiv evropski bančni trg, a kljub temu tam ustvarjajo zadovoljive donose. To velja kot izjemno, a je zelo težko napovedati, kako dolgo jim bo to še uspevalo. Na nemškem digitalnem bančnem trgu se povečuje število konkurentov. Posledica bi lahko bila nižja donosnost poslovanja digitalne banke ING na tem trgu ter približanje povprečnim donosom digitalnih bank v Nemčiji.

Zunaj Nizozemske in Nemčije ING ustvarja enomestni donos na kapital. Razumne razlage, zakaj je ING prisotna tudi v drugih državah, saj tam ustvarja podpovprečen donos, ni. Če bi se ING odločila, da bo prodala svojo mrežo izven Nemčije in držav Beneluksa, bi to pomenilo povečanje vrednosti za delničarje ING.

Srednjeročno se njihov konkurenčni položaj ne bo spreminjal. Težko je predvideti, kako bi še lahko okrepili svoj konkurenčni položaj, in to kljub dobri poziciji na domačem trgu, saj stranke lahko zamenjajo banko brez dodatnih stroškov.
Članek je bil objavljen v prilogi Dela Posel & denar 7. junija 2021. 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:
   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si

   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Do konca junija lahko izkoristite ugodnosti pri vplačilih

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Alfa
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Balkan
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Beta
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Bond - Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond BRIC
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Consumer
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Defensive
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dividend
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Energy
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Europe
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Frontier
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Life
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond ShortTerm Bond – Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Smart Quality
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Technology
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Bo inflacija res le prehodna?
17.06.2021
Ključno vlogo pri vprašanju, ali bo inflacija prehodna ali ne, bo imela rast plač.
Borzni trendi - junij 2021
16.06.2021
Pregled dogajanja na borzah v tujini in doma v preteklem mesecu.
Polovični vstopni stroški do 30. junija
01.06.2021
Akcija velja za vplačila prek sklicev Nove KBM in družbe Sava Infond
*Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.