Zanimiva delnica: Bank of New York Mellon | SAVA INFOND

Aleš Grbić, upravljavec - analitik
Aleš Grbić, upravljavec - analitik
Datum objave
Dne  10.12.2015

Objavljeno v Delo Posel & denar 7. decembra 2015

 

Banka Bank of New York Mellon je nastala leta 2007 z združitvijo Bank of New York in Mellon Financial. So eni največjih ponudnikov finančnih storitev v ZDA, največji na področju skrbniških storitev (stranke imajo pri njih 28 bilijonov USD finančnih naložb). Uporabljajo jih pokojninski in vzajemni skladi ter druge finančne institucije. Ponujajo tudi računovodske in storitve zaledne podpore (največji ponudnik v ZDA). V sklopu svojega investicijskega segmenta ponujajo tudi storitve upravljanja vzajemnih skladov ter zasebnega bančništva – skupaj imajo v upravljanju 1,7 bilijona USD. S skrbniškimi storitvami ustvarijo nekaj nad 70 % prihodkov in okoli 70 % dobička iz poslovanja. Preostanek izhaja iz storitev upravljanja in trženja vzajemnih skladov.

Skrbniške storitve imajo med finančnimi storitvami poseben položaj. Število zvestih strank je tukaj najvišje. Pomemben je tudi obseg poslovanja, ki ga banka kot največji globalni skrbnik ima. Iz tega izhaja njihov izjemen konkurenčen položaj. Na roko jim gredo še ostrejše zakonske omejitve v finančni industriji. Zato se vse več njihovih strank odloča za uporabo njihovih zalednih storitev. S tem stranke pridobijo višjo stopnjo varnosti in pregleda. Na drugi strani se banka srečuje z izzivi, med njimi predvsem z željo strank po višji preglednosti strukture provizij. Stranke si želijo plačevati provizije glede na njihovo aktivnost in ne samo glede na velikost sredstev. Sredstva seveda nihajo skladno z nihanji na finančnih trgih. Najverjetneje bo banki uspelo ubraniti svoje cene na trenutnih ravneh, predvsem zaradi dobrega konkurenčnega položaja. Zelo verjetno je, da se jim bo v okolju, ko se bodo obrestne mere zvišale na normalne ravni, godilo precej bolje. Takrat bodo lažje povišali neto obrestno maržo, na drugi strani pa bodo imeli pritiske na cene zaradi boljših ekonomskih napovedi.

Drugi segment poslovanja – upravljanje skladov, ni tako atraktiven kot skrbniški del, čeprav so v šestletnem obdobju z 31 % rasli hitreje kot skrbniški del. Takšno rast so dosegli zaradi širitve v tujino. Upravljanje skladov ni tako zanimivo kot skrbniški del, saj je konkurenca tukaj občutno višja.

Zadnji četrtletni rezultati brez vpliva enkratnih dogodkov kažejo na to, da znižujejo stroške in povišujejo donosnost. Stroške poslovanja so znižali za kar neverjetnih 10 % glede na leto poprej in so bili najnižji od leta 2010. Precej prihranka je iz naslova apreciacije ameriškega dolarja.  Medtem so v zadnjih 12 mesecih zaposlili 400 uslužbencev. Zelo pozitivna je tudi novica o 14-odstotni rasti provizij. V prihodnje verjetno ni več realno pričakovati tako visokih prihrankov pri stroških, a trend njihovega padanja bi se še vedno lahko nadaljeval.

undefined

Delnice družbe Bank of New York Mellon so zastopane v portfeljih skladov Infond USA, Infond Defensive, Infond Alfa, Infond Global Flex ter Perspektiva: Special Opportunities.

 

Delnice družbe Bank of New York Mellon so zastopane v portfeljih skladov

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Alfa
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Defensive
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.