Zanimiva delnica: Uber | SAVA INFOND

Aleš Grbić, višji specialist za upravljanje
Aleš Grbić, višji specialist za upravljanje
Datum objave
Dne  29.11.2023

Uber posluje v 70 državah, 131 milijonov strank uporablja njegove storitve v 10.500 mestih

 
Uber je postal največji ponudnik prevozov na zahtevo v svetu zunaj Kitajske. Posluje v 70 državah po svetu, uporabljajo ga v 10.500 mestih. Potnike je povezal z vozniki, ki so opravili več milijard kilometrov poti. Konec leta 2022 imel 131 milijonov strank, ki so najmanj enkrat na mesec uporabljale njegove storitve prevoza ali dostave hrane. Konkurenčne prednosti podjetja izhajajo iz mrežnega učinka med potniki in vozniki. Konkurenčne prednosti dodatno generira shranjevanje vrednih podatkov uporabnikov.

Uber ljudem pomaga, da se premaknejo od točke A do točke B. To poteka s sprejemanjem zahtev za prevoz in s povezovanjem z vozniki, ki so na voljo na območju. Iz te storitve (njihov mobilnostni segment) ustvarjajo bruto prihodke na podlagi rezervacij, ki znašajo enako, kot je skupni znesek, ki ga plačajo potniki. Iz tega zneska plačajo voznika, drugo ostane Uberju.
 

Covid-19 je prinesel še dostave

Od časa pandemije je njihov poslovni model precej bolj razpršen. Zdaj omogočajo tudi dostavo, katere rast se je zelo pospešila v času pandemije. Zanimivo je, da segment dostave ostaja dokaj stabilen, čeprav je od konca pandemije preteklo že precej časa. Razlog je, da so se med pandemijo spremenili tudi življenjski slog in navade ljudi. Pri tem posel prevoza in souporabe še naprej dosega dvomestno stopnjo rasti.

Na trgu souporabe in prevoza ima Uber okoli 30-odstotni tržni delež. Do leta 2027 bi bil lahko ta trg, brez Kitajske, vreden približno 550 milijard ameriških dolarjev. Globalno trg ostaja razdrobljen. Tako Uber tekmuje predvsem s številnimi lokalnimi platformami za souporabo prevoza in s taksiji. Spopadajo se z močno konkurenco. V Združenih državah Amerike je glavni konkurent Lyft. Didi je bil od leta 2014 njihov glavni konkurent na Kitajskem. Ta »tekma« se je leta 2016 preoblikovala, saj se je Didi združil z Uberjevo tamkajšnjo podružnico, matični Uber pa je postal 12,8-odstotni lastnik novega podjetja. Tudi v prihodnje lahko pričakujemo, da bo Uber ostal vodilni igralec in še povečevali tržni delež, saj se povišuje njihov mrežni učinek.

Storitev dostave hrane je leta 2019 predstavljala le 11 odstotkov celotnih prihodkov, zdaj pa kar 40 odstotkov. Ta segment bo eden ključnih dejavnikov rasti prihodkov. Segment mobilnosti in segment dostave bi morala imeti koristi od priložnosti, ki jih daje navzkrižno trženje (ang. cross – selling) na povpraševalni in ponudbeni strani platform. Pri povečevanju dobičkonosnosti jim lahko pomaga nadaljnja uporaba celotne platforme Uber za storitve dostave v drugih vertikalnih panogah.
 

Izziv avtonomnih vozil

Kot kaže, je Uber dobro umeščen v tekmi pri uporabi avtonomnih vozil. V tem primeru bi njihovi bruto prihodki postali čisti prihodki, saj jim ne bi bilo več treba plačevati voznikov. Po drugi strani bi oviro za vstop manjšim konkurentom lahko pomenil pritisk za plačilo minimalnega zneska za vožnjo pogodbenim voznikom. Mogoč je tudi razvoj v smeri integriranega ponudnika prevozov (ang. one stop shop) za vse prevozne potrebe, kar bi dosegli z aplikacijo zvestobe ter ponudb komplementarnih storitev, ki dejansko vežejo uporabnike nanje.

Na negativni strani je treba omeniti močno konkurenco pri avtonomnih vozilih s strani Googlovega podjetja Waymo, ki bi glede na finančno moč svojega lastnika lahko brez težav doseglo vodilni delež. Ker je industrija souporabe vozil in prevoza dokaj mlada, ne smemo pozabiti tudi njene regulacije, ki se lahko razvije tudi v smer, ki ne bo ugodna za trenutne ponudnike.

gibanje cene delnice UBER v USD


Članek je bil objavljen v prilogi Dela Posel & denar, 27. novembra 2023 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:

Jasmina Polšak


   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si


Ines Zec


   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Delnice družbe Uber so v portfeljih skladov:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Je Indija nova Kitajska?
28.02.2024
Državni delniški indeks Nifty 50, ki vključuje 50 največjih indijskih podjetij, že osem let neprekinjeno raste
Gospodar indeksov je presegel 5000 točk
21.02.2024
Podjetja v S&P 500 so vredna 1600-krat toliko, kolikor imamo Slovenci privarčevanega v bančnih depozitih
50 % znižani vstopni stroški
16.02.2024
Do 31. 03. 2024 za vplačila prek Nove KBM in družbe Sava Infond
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.