Pridružili smo se projektu »Zeleno srce Krasa« | SAVA INFOND

Datum objave
Dne  21.03.2023

Pomagamo povrniti zelene podobe Krasa

 
15. julija lani so Kras so zajeli ognjeni zublji, proti katerim se je dober teden z vsemi močmi borilo več kot 1500 poklicnih in prostovoljnih gasilcev iz Slovenije in Italije. Požar je zajel več kot 2000 hektarjev italijanskega in slovenskega dela planote Kras in za seboj pustil opustošenje. 

Danes, 21. marca, obeležujemo mednarodni dan gozdov, dan, ko se še bolj zavedamo, kako ključne so akcije za dobrobit naših gozdov. Zato smo se družbe, članice Zavarovalne skupine Sava iz Slovenije, odločile po svojih močeh pomagati pri trajnostni obnovi in povrnitvi zelene podobe Krasa. 

Povezali smo se z Zavodom za gozdove in Centrom obnove pogorelega Krasa ter podpisali zavezo o podpori projektu »Zeleno srce Krasa«. V okviru akcije se bo požgani Kras pogozdovalo z avtohtonimi drevesnimi vrstami. Zavedamo se, da obnova gozda ni mogoča v letu dni, zato smo pripravljeni ponuditi roke in čas tudi v letih, ki prihajajo. 


Fotografija: Jasmina Putnik, JRP Studio 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Petnajst let od propada banke Lehman Brothers. In kaj je danes drugače ...
27.09.2023
Še teden dni pred propadom so bonitetne agencije Lehmanu podeljevale bonitetno oceno A
Finančni trgi bodo ostali muhasti in negotovi
20.09.2023
Umetna inteligenca bo lahko olajšala življenje na marsikaterem področju
Podarimo letno turistično zavarovanje
17.05.2023
Ugodnost ob večjih enkratnih vplačilih
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.