Delnice še nadaljujejo svojo rast | SAVA INFOND

Damjan Kovačič, specialist za upravljanje investicijskih skladov
Damjan Kovačič, specialist za upravljanje investicijskih skladov
Datum objave
Dne  17.11.2021

V devetnajstih mesecih okrevanja po pandemiji so dosegle eno najbolj eksplozivnih povečanj vrednosti

 
Svetovni delniški trgi so pred sezonsko najbolj veselim delom koledarskega leta že vključili turbopospešek. Razviti delniški trgi so letos evrih pridobili že skoraj 30 odstotkov, kar jih v kombinaciji z nizko volatilnostjo in mikroskopsko majhnimi negativnimi popravki uvršča tik pod vrh lestvice najboljših tveganju prilagojenih donosov vseh časov.

V čudežnih devetnajstih mesecih okrevanja po pandemiji, ki žal še vedno narekuje naš življenjski ritem, so delnice dosegle eno najbolj eksplozivnih rasti v svoji več kot stoletni zgodovini. Njihova vrednost se je bliskovito podvojila ob odločilni podpori velikodušne denarne in fiskalne politike. Za lažjo orientacijo naj navedem, da bi v običajnih razmerah za tak borzni podvig pri sedemodstotnem povprečnem letnem donosu potrebovali približno deset let, na obvezniških trgih pri trenutnih donosnostih dolgoročnih ameriških obveznic okoli sedemintrideset, v Evropi pa pri sedanjih donosnostih nemških državnih obveznic celo več kot devetdeset let.

V času, ko so evforično razpoloženi vlagatelji pripravljeni prevzemati visoka tveganja, se sprašujemo, ali so velike tehnološke delnice še naprej tiste, ki odločilno poganjajo delniške donose, medtem ko druge žalostno capljajo zadaj. To bi seveda pomenilo, da je v tej fazi rasti vse manj delnic, ki podpihujejo parabolično rast borznih trgov.

Na delniških trgih namreč velja zanimiv paradoks, da tako kot večina vlagateljev ne dosega povprečnih donosov delniških trgov, tudi večina delnic v daljšem časovnem obdobju niti približno ne dosega donosov delniških indeksov. Porazdelitev donosov delnic je močno asimetrična, in sicer je mediana donosov delnic nižja od povprečnega donosa delnic, ki sestavljajo posamezni delniški indeks. Mediana je v statistiki osrednja vrednost niza podatkov, torej v našem primeru tisti donos, od katerega ima polovica delnic višje donose, druga polovica pa nižje donose.

Ena izmed priznanih študij zgodovinskih donosov 25.000 javnih delniških družb med letoma 1926 in 2016 je ugotovila, da je bil povprečni letni donos ameriških delnic v tem obdobju skoraj 15 odstotkov na leto, mediana donosov pa samo 5,2 odstotka. Zanimivo je, da je v opazovanem obdobju več kot polovica delnic realizirala negativne donose, samo 42 odstotkov jih je premagalo donose kratkoročnih obveznic. Če gremo še korak naprej, pridemo do za marsikoga šokantne ugotovitve, da je bila v preteklem stoletju za vse ustvarjene donose in bogastvo vlagateljev zaslužna zgolj elitna skupina štirih odstotkov vseh delnic, ki so v tem času kotirale na borzah.

Za vlagatelje je dobra novica ta, da je letos porazdelitev donosov delnic presenetljivo homogena. Po podatkih S&P Global je do konca oktobra 45 odstotkom družb iz indeksa S&P 500 uspelo premagalo donos indeksa, in to z mediano donosov 21,3 odstotka ter povprečnim dolarskim donosom 24 odstotkov.

Kljub temu, da se morda počutimo neprijetno, nas ne sme biti strah kupovati ali držati delniških naložb, ki dosegajo nove najvišje vrednosti. Nekateri celo pravijo, da je ta pristop k investiranju ena najbolje varovanih skrivnosti, saj imajo pozitivni znesek na računu vsi, ki so kadarkoli kupili to naložbo, in je nad njimi samo še »modro nebo«.

V preteklosti so delnice ob tako močni rasti in pozitivnem momentu, kot smo jima priča v letošnjem letu, nato do konca leta v povprečju pridobile dodatnih šest odstotkov vrednosti, kar je dvakrat več kot v »običajnem« novembru in decembru.

Članek je bil objavljen v prilogi Dela Posel & Denar 15. novembra 2021 

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:
   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si

   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Želite izvedeti več o skladih...

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Balkan
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Smart Quality
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Omikron predramil finančne trge
02.12.2021
Vlagatelji lahko znova, kot na začetku pandemije, samo nestrpno čakamo nove podatke.
Kot muhe na med
23.11.2021
Elektrifikacija je naš odgovor na klimatske spremembe
11. decembra bo izvedena pripojitev podskladov
29.10.2021
Od 3. do 11. decembra 2021 se za 5 podskladov, ki sodelujejo v pripojitvi, ne bo opravljalo transakcij.
*Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.