FED se je znašel v nezavidljivi situaciji | SAVA INFOND

mag. Barbara Gačnik, vodja področja upravljanja naložb
mag. Barbara Gačnik, vodja področja upravljanja naložb
Datum objave
Dne  27.03.2023

Predzadnji konec tedna marca se je švicarska banka Credit Suisse združila z banko UBS in se s tem izognila propadu

 
Regionalna bančna kriza iz ZDA je prestopila meje. Pretekli konec tedna se je švicarska banka Credit Suisse združila z banko UBS in se s tem izognila propadu. Pod pritiskom je celoten globalni bančni sektor. Fed ta teden zato čaka težka odločitev: ali naj zaradi težav v bančnem sektorju obrestne mere ohrani na trenutnih nivojih ali bi moral ob lepljivi jedrni inflaciji še naprej zviševati obrestne mere? Ali ima prednost finančna stabilnost ali inflacijski cilj?

Kolaps Silicon Valey Bank (SVB), drugi največji v zgodovini ZDA, je razkril vrsto pomanjkljivosti bančnega sistema. Banke z manj kot 250 milijardami dolarjev sredstev imajo namreč manj strog nadzor kot večje sistemske banke. Prav te »manjše banke« pa predstavljajo približno polovico posojil podjetjem in več kot polovico hipotekarnih posojil. 

Pretresi imajo vpliv na gospodarsko rast. Fiasko SVB bi lahko zamajal zaupanje v bančni sistem, zato so oblasti v ZDA, da bi preprečile eksodus denarja iz bank, nemudoma izdale garancijo države za vse depozite, centralna banka pa je uvedla program financiranja bank (BTFP – Bank Term Funding Program), ki bankam omogoča, da ohranjajo likvidnost. Postavlja se vprašanje, ali so težave bančnega sistema že posledica restriktivne monetarne politike ali gre za osamljene primere neustreznega vodenja in nadzora bank.

Ukrepi monetarne politike vedno delujejo z zamikom, v povprečju traja dve leti in pol. Trenutni cikel dvigovanja obrestnih mer poteka komaj leto dni. Februarska jedrna inflacija je bila višja od pričakovanj, skrbi predvsem, ker inflacija tako imenovanih lepljivih komponent ne kaže popuščanja. Dezinflacija, ki smo ji bili priča v preteklih mesecih, je zastala, učinki sproščanja v dobavnih verigah so se večinoma izpeli. Smo v tranzicijski fazi, ko se umirjanje cen na ponudbeni strani zaključuje, medtem ko se proces umirjanja s strani povpraševanja še ni začel. Trg dela je še vedno izjemno odporen, rast plač se sicer umirja, stopnja brezposelnosti se je malenkost povišala, še vedno pa je povpraševanje po delavcih bistveno večje od ponudbe. Fed se je znašel v nezavidljivi situaciji. Dodatni dvigi obrestne mere bi nedvomno vplivali na nadaljevanje umirjanja inflacije, vendar se z vsakim dvigom zvišuje verjetnost recesije.  

Je lahko bančna kriza pozitivna za delnice? Fed si želi počasnejšo gospodarsko rast in kriza v bančnem sistemu lahko z ostrejšimi posojilnimi standardi vpliva na zmanjšanje povpraševanja in posledično na gospodarsko rast. Posojilni pogoji so se zaostrovali že prej, nedavni dogodki pa bodo ta proces še pospešili. Za borzni trg je bolje, če se rast upočasni, ker so banke postale pri posojilih bolj konservativne, kot če se upočasni zaradi višjih obrestnih mer, ki pomembno vplivajo na vrednotenja delnic skozi diskontne stopnje. Kriza v bančnem sektorju je prvi signal, da je monetarna politika dovolj omejevalna, morda celo preveč. Posojilni krč bo preko upočasnjevanja rasti gospodarstva in plač posledično pospešil tudi umirjanje inflacije.

Trgi se nagibajo k največji verjetnosti 0,25-odstotnega dviga obrestne mere. Patpozicija pa bi lahko bila kratkoročno spodbudna novica za delniške trge. Nedvomno je cikel zviševanja obrestnih mer blizu svojega vrha, a kljub pričakovanjem trga rezov obrestnih mer še ni pričakovati prekmalu. Propadi bank so sicer »nezavesten kanarček v premogovniku« in opozorilo, da je recesija v ZDA zelo verjetna, za nižanje obrestnih mer pa bo Fed potreboval več dokazov, da se inflacija umirja in gospodarska rast upočasnjuje.

Objavljeno v dnevniku Večer, 23. marca 2023
  

Želite več informacij?
Naše sodelavke so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure:

Jasmina Polšak


   Jasmina Polšak
   T: 02 229 74 57
   E: jasmina.polsak@infond.si


Ines Zec


   Ines Zec
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Več o skladih

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dividendni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Evropa
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni defenzivni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Globalni delniški
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni fleksibilni
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Globalni uravnoteženi
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Kitajska
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Megatrendi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Naložbeni cilj 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Obvezniški - EUR
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Razviti trgi
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Surovine in energija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Tehnologija
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Trgi v razvoju
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ZDA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Zdravstvo
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Tehnologija, delniški podsklad
Aktualno
Kljub rasti borzni medved še ni premagan
31.05.2023
Ob odličnem začetku leta je pomembno, da v ZDA inflacija že deseti mesec zapored upada
Kaj nas uči zgodba o najprestižnejši evropski delniški družbi
24.05.2023
Investiranje v kakovost je na dolgi rok bolj donosno
Podarimo letno turistično zavarovanje
17.05.2023
Ugodnost ob večjih enkratnih vplačilih
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.