25. novembra bodo izvedene pripojitve podskladov | SAVA INFOND

Datum objave
Dne  17.10.2017

Infond Delniški se pripaja v Infond Dynamic, Infond WorldMix, Infond EurAsia Flexible in Infond Resource Flexible pa v Infond Global Flex

 
KBM Infond bo 25. novembra izvedel pripojitve skladov. S tem bo optimiziral ponudbo podskladov, pričakujejo pa, da bodo pripojitve ugodno vplivale tudi na celotne stroške upravljanja za vlagatelje, saj se z rastjo portfeljev stroški porazdelijo na večji obseg sredstev.
 

Pregled pripojitevVsem imetnikom enot šestih podskladov, ki sodelujejo v postopku pripojitev, Infond 17. oktobra pošilja obvestila, iz katerih so razvidne vse podrobnosti. Vlagateljem v Infond Global Flex in Infond Dynamic, ki bi se v času do pripojitve odločili za prodajo ali prenos enot v drug podsklad, se ne bo obračunalo izstopnih stroškov. 

Od 20.11. do vključno 25.11.2017 za teh 6 podskladov Infond začasno ne bo opravljal transakcij

Da bodo pripojitve natančno izvedlene, skladi ne bodo prejemali vplačil, izvajali izplačil ali prenosov od 20. novembra do vključno 25. novembra 2017. V tem času tudi ne bo mogoče naročati prenosov sredstev iz drugih podskladov v podsklade, vključene v postopek pripojitev. Po tem datumu bosta Infond Global Flex in Infond Dynamic začela znova normalno poslovati – za vplačila, prenose in izplačila. Skladi, ki ne sodelujejo v pripojitvah, bodo ves čas običajno poslovali. 

Obvestila o novem stanju kuponov

Vsem, ki imaje naložbo v katerem od štirih podskladov, ki se pripajajo v Infond Global Flex in Infond Dynamic, bo Infond posredoval sveže potrdilo o stanju investicijskih kuponov do 1. decembra 2017.

Dopolnitev 27. novembra 2017:
Pripojitev je bila izvedena 25. novembra po vrednostih enot premoženja za obračunski dan 24. november 2017. 

Vedeti velja:

  • Imetnikom enot ni treba narediti ničesar.
  • Vrednost premoženja vlagateljev se s pripojitvami ne spreminja.
  • Pripojitve ne vplivajo na davčne obveznosti vlagateljev.
  • Pripojitve so za vlagatelje brezplačne, vse stroške nosi KBM Infond.
  • Vsi vlagatelji, ki imajo katerega od štirih podskladov, ki se pripajajo, bodo po koncu postopka prejeli novo potrdilo o stanju.
 

Skladi, vključeni v postopek pripojitev

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Life, delniški podsklad
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
14. avgust ni obračunski dan za Infond podsklade
14.08.2019
V ponedeljek, 19. avgusta, bodo objavljeni VEP za obračunski dan 16.08.2019
Kako varčevati v svetu negativnih obrestnih mer
14.08.2019
Delež obveznic, ki vlagateljem garantirajo izgubo, narašča
Polovični vstopni stroški do konca avgusta
28.06.2019
Akcija velja za vseh 22 Infond skladov
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.