Začasna zaustavitev vplačil in izplačil | SAVA INFOND

Datum objave
Dne  14.11.2017

Od 20. do 25. novembra bodo ustavljena vplačila in izplačila za 6 skladov, ki sodelujejo v pripojitvah

 
Od ponedeljka, 20. novembra, do sobote, 25. novembra, bodo ustavljena vplačila in izplačila za 6 podskladov, ki sodelujejo v postopku pripojitve:
  • Infond Delniški,
  • Infond Dynamic,
  • Infond Global Flex,
  • Infond WorldMix,
  • Infond EurAsia Flexible in
  • Infond Resource Flexible.
Vplačila in izplačila v druge podsklade Krovnega sklada Infond, ki niso udeleženi v postopkih pripojitve, bodo potekala nemoteno. 
Vplačila, ki bodo v času ustavitve prispela na račun katerega od navedenih podskladov, bo družba vrnila na bančni račun vlagatelja.

Zahteve za izplačilo ali prehod, ki bodo prispele v tem času, bodo obračunane in izvedene po izvedenem postopku – obravnavane bodo tako, kot da so prispele na družbo do ponedeljka, 27. novembra, do 9. ure zjutraj.

Zahteve za prehod iz drugih podskladov v tiste, udeležene v pripojitvah, se bodo obravnavale po izvedeni pripojitvi, kot da so prispele na družbo do ponedeljka, 27. novembra, do 9. ure zjutraj.
  

V pripojitvah sodelujejo skladi:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Life, delniški podsklad
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
14. avgust ni obračunski dan za Infond podsklade
14.08.2019
V ponedeljek, 19. avgusta, bodo objavljeni VEP za obračunski dan 16.08.2019
Kako varčevati v svetu negativnih obrestnih mer
14.08.2019
Delež obveznic, ki vlagateljem garantirajo izgubo, narašča
Polovični vstopni stroški do konca avgusta
28.06.2019
Akcija velja za vseh 22 Infond skladov
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.