Novice in akcije | SAVA INFOND

Datum objave
Dne  29.11.2017
Tipkarska napaka v objavi
Datum objave
Dne  26.11.2017
Vplačila in izplačila v Infond Global Flex in Infond Dynamic so sproščena
Datum objave
Dne  14.11.2017
Od 20. do 25. novembra bodo ustavljena vplačila in izplačila za 6 skladov, ki sodelujejo v pripojitvah
Datum objave
Dne  17.10.2017
Infond Delniški se pripaja v Infond Dynamic, Infond WorldMix, Infond EurAsia Flexible in Infond Resource Flexible pa v Infond Global Flex
Datum objave
Dne  12.09.2017
V Krovnem skladu Infond bodo odtlej tudi Infond Smart Quality in vseh šest Perspektiva skladov
Prikaži več
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.