Dogajanja v svetu in vpliv na trge kapitala | SAVA INFOND

Aleš Šoba, CFA, in Damjan Kovačič
Datum objave
Dne  14.04.2020

Pogled v nekaj točkah

 

Pregled situacije

 • Vse več je znakov, da je izbruh virusa v večini evropskih držav, na čelu z Italijo, že dosegel svoj vrh. ZDA zaostajajo za kak teden. Evropske države začenjajo načrtovanje izhodnih strategij.
 • Ukrepi vlad za omejitev širjenja virusa so kratkoročno popolna blokada družbenega in gospodarskega življenja, vendar nujni, da se zdravstveni sistem ne zlomi. Gospodarska recesija je neizogibna, ni pa mogoče oceniti, kolikšna bo. Odziv centralnih bank, nacionalnih vlad in Mednarodnega denarnega sklada je bistveno bolj odločen kot leta 2008, pravzaprav presega vsa pričakovanja.
 • Na trg počasi prihajajo makroekonomski podatki iz preteklega meseca, ko korona kriza še ni bila tako razvita. Samo v ZDA je marca izgubilo službo 700.000 ljudi ali 0,9% vseh zaposlenih. Trenutno je brezposelnih 4,4 % Američanov, ocenjuje pa se, da se številka lahko povzpne do 10-odstotne brezposelnosti v naslednjih mesecih. Večina teh številk je že vračunana v cene delnic.
 • Na podlagi teh pozitivnih podatkov vlade začenjajo razmišljati o postopnem sproščanju ukrepov. Mejniki, ki morajo biti doseženi, da se lahko življenje vrne v bolj normalne vode, so:
 • bolnišnice so sposobne zdraviti vse okužene, imajo dovolj prostih postelj, ventilatorjev in kadra,
 • pristojni so sposobni testirati vse, ki imajo znake okužbe, in rezultate testov se dobi hitro,
 • zdravstvene organizacije so sposobne slediti okuženim,
 • vsaj 14 dni moramo zaznavati zniževanje primerov.
 • Sprožilec medvedjega trenda je bil neuspeli dogovor kartela OPEC+ o zmanjšanju črpanja nafte v začetku marca. Kljub veliki želji dogovora še vedno ni na mizi. Dejstvo je, da bo naftna industrija zelo prizadeta, vendar je po drugi strani vse manjši del finančnih trgov. Nizke cene nafte pa bodo lahko v pomoč pri okrevanju gospodarstva.
 

Vpliv na finančne trge

 • Svetovni delniški trgi so v medvedjem trendu, dosedanje dno je bilo 23. marca. Od začetka leta do 13. aprila je globalni delniški indeks MSCI AC izgubil približno 14 %. Trenutno smo na pol poti med vrhom, ki so ga trgi dosegli 19. februarja, in dnom medvedjega trga, 23. marca.
 • Volatilnost na delniških trgih je nadpovprečna. Indeks VIX, ki meri volatilnost (nihanja) na delniških trgih, se je spustil pod 40 (le polovica vrednosti v času največjih nihajev na borzi). Vlagatelji pričakujejo postopno umirjanje trgov. V naslednjih 30 dneh pričakujejo do 12-odstotno nihajnost.
 • Za oceno vpliva virusa na gospodarsko aktivnost je ključno spremljati, kdaj bo širjenje okužbe pod nadzorom, ali bodo ukrepi za pomoč gospodarstvu veliki in hitri ter ali se kažejo znaki, da se gospodarstvo stabilizira.
 • Razmere na obvezniških trgih se umirjajo, pričakujemo, da bo v drugem četrtletju nihajnost na dolžniških trgih nižja. Največji vpliv na gibanje obveznic bo imelo postopno okrevanje gospodarstva in monetarne ter fiskalne spodbude s strani posameznih držav.
 • Trgi v razvoju, ko so v preteklem desetletju ob borznih viharjih praviloma izgubljali več od razvitih trgov, so tokrat prvič precej uspešno kljubovali borznemu viharju. Države v razvoju so podcenjene, saj je v nasprotju z dejstvom, da glede na svojo kupno moč (PPP) prispevajo skoraj 60-odstotni deleže k svetovnemu BDP, njihov delež v globalnih delniških indeksih padel celo pod 10 %.
 • Ne izključujemo dodatnih padcev, vendar so vrednotenja delnic zelo privlačna. Zgodovina je na strani optimistov. Po takšnih padcih so delnice v naslednjih 12 mesecih praviloma višje. So pa tudi izjeme (v letu 1930).
 

Osnove vlaganja v vzajemne sklade

 • Kadar delniški trgi doživijo takšen padec v tako kratkem času, seveda sprožijo skrb vlagateljev. Ohraniti je potrebno dolgoročni pogled.
 • Manjšo nihajnost vrednosti naložb dosežemo z vlaganjem oz. prehodi v manj tvegane sklade, kot sta npr. Infond ShortTerm Bond – Euro in Infond Bond – Euro, obvezniška podsklada.
 • Vračanje v delniške sklade v obdobjih visokih nihajnosti naj je postopno.
 

Želite več informacij?
Naši skrbniki vlagateljev so dosegljivi vsak delovni dan od 8. do 16. ure:   Jasmina Polšak,
   skrbnica strank
   T: 02 229 74 40
   E: jasmina.polsak@infond.si
   Ines Zec,
   skrbnica strank
   T: 02 229 74 73
   E: ines.zec@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Dogajanja na borzah vplivajo na vse sklade:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Alfa
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Balkan
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Beta
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Bond - Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond BRIC
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Consumer
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Defensive
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Dividend
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Energy
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Europe
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Frontier
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Life
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ShortTerm Bond – Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Smart Quality
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Technology
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Nove depresije ni na vidiku
26.05.2020
Živimo v res zanimivih časih. Pandemija pa je poskrbela, da smo priča dogodkom, za katere pred tremi meseci ne bi ...
Finančni sektor je v plusu, realni zaskrbljen
20.05.2020
Z »odpiranjem« gospodarstva se verjetno končuje tudi prva faza eksplozivne rasti delniških trgov
Polovični vstopni stroški do konca junija
29.05.2020
Akcija velja za vplačila preko poslovalnic Nove KBM in družbe Sava Infond
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.