Pričakovanja za leto 2018 | KBM Infond

dr. Uroš Vek, upravljavec naložb
dr. Uroš Vek, upravljavec naložb
Datum objave
Dne  05.01.2018

Delniške naložbe še vedno bolj atraktivne od obvezniških

 
Leto 2017 si bomo zapomnili po zelo stabilnem makroekonomskem okolju, ki je dajalo močno podporo tveganim naložbam. V prvem polletju 2017 je bila globalna gospodarska rast nadpovprečna, 3,1 %, medtem ko je bila v obdobju 2011–2016 zgolj
2,7 %. Globalna rast ima robustne temelje, saj se je brezposelnost v razvitih državah znižala na eno najnižjih ravni od svetovne finančne krize, na 5,7 %. Za ta gospodarski cikel je značilno, da se je dotaknil praktično vseh regij, saj je standardni odklon rasti med 177 državami na svetu eden izmed najmanjših po letu 2000.
 

Pričakujemo nadaljevanje pozitivnih gospodarskih trendov

V letu 2018 pričakujemo nadaljevanje sinhrone in uravnotežene globalne gospodarske rasti.
Sprejeta davčna reforma v ZDA obeta povečanje gospodarske rasti za okrog 0,5 odstotne točke. V letu 2018 se napovedujejo trije dvigi obrestnih mer najmočnejše centralne banke na svetu, ameriškega Feda.
Evropa ni več bolni člen svetovnega gospodarstva. Evroobmočje dosega največjo gospodarsko rast v zadnjem desetletju ob nizki inflaciji. Največje tveganje je Brexit, tehnična ločitev EU in Velike Britanije.
Podobno kot v Evropi je v državah v razvoju na prvem mestu politično tveganje: zaostrovanje konflikta med ZDA in Severno Korejo ter morebitno zaostrovanje trgovinske politike ZDA, predvsem do Mehike in Kitajske.
Globalno gledano so sicer tveganja, ki bi lahko ogrozila nadaljevanje uravnotežene gospodarske rasti, relativno majhna.
 

Delniške naložbe še vedno bolj zanimive od obvezniških, prednost dajemo evropski regiji

Bistvenih sprememb pri naši investicijski tezi nismo naredili. Še vedno menimo, da so delniške naložbe atraktivnejše od obvezniških. Pri globalni razpršitvi delniških naložb dajemo prednost evropski regiji, kjer so vrednotenja ugodnejša in se dobičkonosnost evropskih podjetij v primerjavi z ameriškimi izboljšuje. Na drugi strani so ameriške delnice relativno kot zgodovinsko gledano visoko vrednotene. Tokrat bi v ospredje postavili tudi japonski delniški trg, saj je bila rast delniških tečajev v letu 2017 posledica rasti dobičkov podjetij in ne dviga multiplikatorjev. Poleg tega je japonski delniški trg zgodovinsko gledano pod dolgoročnim povprečjem na podlagi primerjave z več multiplikatorji. Pretekla rast delniških trgov držav v razvoju pa je povzročila, da te delnice niso več bistveno podcenjene, temveč so se vrednotenja približala dolgoročnim povprečjem.

Primerjava donosnosti državnih obveznic in dividendne donosnosti


Pričakovanja po regijah

ZDA -
Rast ameriškega gospodarstva se je v drugem in tretjem četrtletju 2017 pospešila. Mednarodni denarni sklad (IMF) za prihodnja leta napoveduje nadaljevanje pozitivnega trenda in rast nad potencialnim BDP. V prihodnjih četrtletjih lahko pričakujemo tudi nadaljevanje trenda rasti potrošnje in investicij. Fed bo sledil postopnemu dvigovanju obrestnih mer, saj primanjkuje inflacijske inercije. Poslovno leto 2017 je bilo za ameriška podjetja zelo uspešno, dobiček na delnico je zrasel za več kot 11 % v primerjavi z enakim obdobjem lani. Razlog za skokovito rast dobičkov gre pripisati ponovni profitabilnosti ameriškega energetskega sektorja. Ameriški delniški indeksi so v večletnem bikovskem trendu, vrednotenja so zgodovinsko in relativno gledano bistveno nad povprečjem.

Napovedi za ZDA

EVROPA -
Okrevanje evroobmočja je v letu 2017 presenetilo večino ekonomistov. Rast naj bi po mnenju evropske komisije znašala 2,2 %, kar je krepko nad napovedmi z začetka leta (1,7 %). Po dvojni recesiji in več letih lažnih upanj zdaj vsi kazalniki kažejo, da je rast vzdržna in da smo končno priča »normalnemu« okrevanju. Tudi za naprej smo lahko optimistični. Kazalnika EC Economic Sentiment Indicator in proizvodni indeks nabavnih menedžerjev (PMI Manufacturing) sta na rekordnih vrednostih. Vrednotenja ostajajo med zanimivejšimi, še posebej nasproti ameriškim delnicam in tudi obveznicam. Zato menimo, da imajo evropske delnice še ogromno prostora za rast v letu 2018.

Napovedi za evropsko monetarno unijo

JAPONSKA -
Japonsko gospodarstvo je dočakalo sedmo zaporedno četrtletje gospodarske rasti. Pozitivno razpoloženje japonskih podjetij se zrcali tudi v gibanju investicij, ki so v zadnjem četrtletju zrasle za 3 % na letni ravni. Ozko grlo japonskega gospodarstva je trg dela. Zmago zdajšnje vladne garniture na zadnjih volitvah lahko interpretiramo kot potrditev abenomike. Japonski delniški trg je bil edini med razvitimi državami, kjer je bila rast delniških tečajev posledica rasti dobičkov podjetij in ne dviga multiplikatorjev. Japonski delniški trg je zgodovinsko gledano pod dolgoročnim povprečjem na podlagi primerjave z več multiplikatorji.

Napovedi za Japonsko

DRŽAVE V RAZVOJU -
Gospodarska rast držav v razvoju je bila v povprečju večja kot pretekla leta. Makroekonomsko okolje se bo v letu 2018 še okrepilo. Povprečna gospodarska rast držav v razvoju bo po ocenah IMF 4,6 % v letu 2017 in 4,9 % v letu 2018 ter 5 % v srednjeročnem prihodnjem obdobju. Rast tečajev delnic je bila znova hitrejša kot na razvitih trgih. Razlike med vrednotenji, ki so obstajale v preteklih letih, se zmanjšujejo in dosegajo dolgoletna povprečja.

Dobiček na delnico (v USD) za MSCI Emerging Markets Index
  
Informacijo o novoobjavljenih člankih in vsebinah na spletni strani vam lahko pošljemo tudi na vaš elektronski naslov.   

Sklade lahko tudi primerjate med seboj - izberite do tri:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Alfa
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Balkan
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Beta
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Bond - Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond BRIC
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Consumer
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Defensive
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Dividend
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Energy
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Europe
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Frontier
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Life
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Money – Euro
TIP SKLADA
Denarni sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Smart Quality
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Technology
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Life, delniški podsklad
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Infond mešani podskladi - zelo različni
14.01.2019
Vsak od njih je primeren za kateri portfelj
Borzni trendi - januar 2019
14.01.2019
Pregled dogajanja na borzah v tujini in doma v preteklem mesecu
Polovični vstopni stroški do konca marca
04.01.2019
Akcija velja za vseh 22 Infond skladov
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.