Tudi vreme vpliva na borzne tečaje | KBM Infond

Damjan Kovačič, upravljavec - analitik
Damjan Kovačič, upravljavec - analitik
Datum objave
Dne  08.08.2018

Samo sonce vedno vpliva pozitivno, učinek vetra, dežja, snega ali temperature na borze pa zelo niha.

 
Julija so tečaji svetovnih delnic v evrih pridobili okoli 3 % vrednosti, od začetka leta pa 6 %. K temu so odločilno prispevale ameriške delnice, saj je povprečni donos na 45 največjih delniških trgih letos celo negativen in znaša okoli -5 %.

Medtem ko vročinski val še kar naprej pustoši po Evropi in se napovedujejo novi temperaturni rekordi, je na mestu vprašanje, ali in kako vremenske razmere vplivajo na gibanja delniških trgov. Iz psihologije je namreč znano, da se investitorji na trgih ne obnašamo kot strogo racionalna bitja, ampak naše razpoloženje in čustva odločilno vplivajo na pripravljenost na tveganje.

V najnovejši raziskavi vremenskih vplivov na donose delniških trgov 49 držav med letoma 1973 in 2012 Dong in Tremblay ugotavljata močne vplive petih najpomembnejših vremenskih spremenljivk, kot so sonce, veter, dež, sneg in temperatura. Rezultati kažejo, da z izjemo sonca vremenski učinek preostalih spremenljivk zelo niha in je odvisen od podnebnega območja in letnih časov. Med ugotovitvami najbolj izstopa ta, da ima dolžina sončnega obsevanja pozitiven vpliv v vseh podnebjih in regijah. Prijetne vremenske razmere spodbujajo vlagatelje k optimizmu in aktivnostim na prostem. Izjema so ekstremno visoke ali nizke temperature, ki po dognanjih eksperimentalne psihologije vzbujajo v posameznikih povečano razdražljivost, agresivnost, in nepripravljenost na tveganje.

V hladni regiji s povprečno letno temperaturo okoli 10 stopinj Celzija, kamor spadajo tudi ZDA, Avstrija, Nemčija in Slovenija, imata v seštevku največji vpliv na donose temperatura in čas sončnega obsevanja, v posameznih mesecih in letnih časih pa tudi veter, dež in sneg. Največji ekonomski učinek po metodi najmanjših kvadratov naj bi imela temperatura v oktobru (+25 % na letni ravni), čas sončnega obsevanja v februarju (+12 %), veter v marcu (-15 %) in dež v juliju (-12 %).

V zmerni regiji s povprečno letno temperaturo okoli 14 stopinj Celzija, kamor spadajo tudi Kitajska, Japonska, Francija, Italija, Španija, Turčija in Velika Britanija, ima največji vpliv na donose temperatura v februarju (+ 30 % na letni ravni) in juniju (+15 %), čas sončnega obsevanja v marcu (+22 %) ter dež v juniju (-15 %) in juliju (-10 %).

Že veliki Ben Graham je govoril o tem, kako skoraj vsi vlagatelji na delniških trgih pričakujejo, da jim kdo drug razloži, kako se bodo gibali tečaji na delniških trgih. Zaradi velikega in stalnega povpraševanja jim zato finančna industrija z veseljem ustreže, čeprav večina kratkoročnih borznih napovedi nima posebnega smisla in ponavadi škodljivo vpliva na vedenje vlagateljev.

V tej fazi poznega bikovskega cikla rasti so ameriške delnice tiste, ki rušijo vse pred seboj in predstavljajo stavo na kombinacijo hitre rasti in momenta. Tehnološke delnice so namreč julija dosegle novo rekordno vrednost, ameriške delnice pa so zabeležile štiri zaporedne mesece rasti. Enostavna statistika govori, da so ameriške delnice po drugi svetovni vojni ob tako močnem vetru v hrbet praktično vedno (z več kot 90-odstotno verjetnostjo) nadaljevale rast tudi v naslednjih šestih in dvanajstih mesecih, njihov povprečni donos pa je v preostanku leta znašal okoli 8 %.

Gibanje delniških trgov od 1.1.2010 do 3.8.2018
Vir: Bloomberg.

Članek je bil objavljen v prilogi Dela Posel & denar 6. avgusta 2018 
Želite individualno predstavitev Infondovih skladov kjerkoli v Sloveniji?
Bi nas želeli kaj vprašati?
Skleniti pristopno izjavo za varčevanje v skladih?
Ali se naročiti na tedenske članke, dnevno tečajnico ipd.? 

Brez vstopnih stroškov za enkratna vplačila do 31. avgusta

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Alfa
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Balkan
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Beta
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Bond - Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond BRIC
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Consumer
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Defensive
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Dividend
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Energy
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Europe
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Frontier
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Life
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ShortTerm Bond – Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Smart Quality
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Technology
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Life, delniški podsklad
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Infond znova najboljši!
20.03.2019
Naj družba za upravljanje triletnega obdobja, štirje upravljavci med najboljših 10 v Sloveniji, 8 kipcev za najboljše ...
Prehodi med podskladi
15.03.2019
Lahko so dobri, lahko pa varljivi prijatelji
Preoblikovanje Infond Money - Euro v Infond ShortTerm Bond – Euro
28.02.2019
Preoblikovanje denarnega sklada v sklad kratkoročnih obveznic
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.