Javne objave | SAVA INFOND

DOKUMENT OBLIKA
Sprememba osnovnega kapitala Infond ID, d.d., in Infond PID, d.d. (pdf, 80,60 kb)
Obvestilo za javnost o vpisu preoblikovanja Infond Zlat d.d. v sodni register (doc, 20,50 kb)
Polletno poročilo o poslovanju Infond Zlat d.d. (doc, 234,00 kb)
Obvestilo v zvezi s polletnimi poročili o poslovanju investicijskih skladov
Družba za upravljanje na podlagi 7. člena sklepa o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih skladov objavlja, da so izdelana polletna poročila o poslovanju investicijskih skladov, ki jih upravlja. Celotna polletna poročila so vsem zainteresiranim osebam brezplačno na voljo na sedežu družbe za upravljanje. Uprava družbe
(doc, 19,00 kb)
Informacija o preoblikovanju Infond Zlat, pooblaščena investicijska družba, d.d. (doc, 21,00 kb)
Prikaži več
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.