Infond skladi ponovno med najboljšimi | KBM Infond

Datum objave
Dne  15.03.2017

Med 10 najboljšimi upravljavci po izboru revije Moje finance kar trije prihajajo iz družbe KBM Infond

 
Revija Moje finance je 14. marca 2017 že peto leto zapored proglasila Naj sklade in Naj upravljavce vzajemnih skladov v Sloveniji. Ob mag. Barbari Gačnik, ki upravlja tudi sklad Infond Life, in se že vsa leta uvršča v sam vrh najboljših upravljavcev v Sloveniji, je letos z drugim mestom zablestel tudi upravljavec Aleš Grbić, ki upravlja tudi sklad Infond Technology.

Če pogledamo bolj natančno, so med prvimi desetimi najboljše ocenjenimi upravljavci v Sloveniji po oceni revije Moje finance kar trije upravljavci iz družbe KBM Infond: 
2. mesto – Aleš Grbić
upravljavec skladov Infond Technology, Infond Alfa in Infond Hrast


6. mesto – mag. Barbra Gačnik
upravljavka skladov Infond Life in Infond PanAmerica9. mesto – Damjan Kovačič
upravljavec skladov Infond Delniški in Infond Družbeno odgovorni
Ob uspešni uvrstitvah upravljavcev pa so kar v treh posameznih kategorijah ocenjevanja vzajemnih skladov zmagali Infondovi vzajemni skladi z najboljšo možno oceno petih zvezdic:

Naj sklad zadnjih treh let v kategoriji globalni razviti trgi:
Perspektiva WorldStox Developed – upravljavca Aleš Šoba, CFA in Uroš Selič

Naj sklad zadnjih treh let v kategoriji informacijska kategorija:
Infond Technology – upravljavec Aleš Grbić

Naj sklad zadnjih petih let v kategoriji farmacija in zdravstvo:
Infond Life – upravljavka mag. Barbara Gačnik


Doseženi rezultati so še enkrat potrdili uspešnost upravljanja celotne upravljavske ekipe Infonda in preudaren selektiven pristop, ki ga le –ta uporablja pri izbiri naložb skladov.

To se kaže tudi v tem, da je družba KBM Infond glede na povprečno oceno vseh ocenjenih skladov med vsemi slovenskimi družbami za upravljanje zasedla 2. mesto v triletnem obodbju (2014 - 2016) oz. 3. mesto v petletnem obdobju (2012 - 2016).

Vsekakor na koncu vedno štejejo rezultati skladov, ki odražajo stanje na trgu in sledijo razpršenosti naložb, kot se od vzajemnih skladov tudi pričakuje. Le s takšnim celovitim pristopom k upravljanju bomo ostali med najboljšimi tudi v prihodnjih letih.  

                
  
Izpostavljeni skladi
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Energy, delniški podsklad
Infond Technology, delniški podsklad
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.