Zakaj toliko govorimo o razpršenosti naložb | SAVA INFOND

Lavra Munda Slaček, vodja oglaševanja in odnosov z javnostmi
Lavra Munda Slaček, vodja oglaševanja in odnosov z javnostmi
Datum objave
Dne  15.01.2020

Ker zmanjšuje tveganje.

 
Z razpršitvijo naložb zmanjšujemo tveganje. Cilj je doseči najboljše donose z investiranjem v različne regije, panoge in finančne instrumente, ki na isti dogodek na trgih ne reagirajo na enak način. Čeprav ne more izničiti možnosti izgube, jo lahko pomembno zmanjša. Skladi so s svojim portfeljem avtomatska razpršitev naložb.
 

Sistemsko in nesistemsko tveganje

Sistemskemu ali tržnemu tveganju se ni mogoče izogniti, saj vsebuje dogodke, ki vplivajo na vse udeležence trga. Običajno so to gibanje inflacije, obrestne mere, politične nestabilnosti, vojne in medvalutna gibanja. Do neke mere ga je mogoče brzdati razpršitvijo v različne, tudi nižjetvegane finančne instrumente, kot so npr. obveznice, ni pa se mu mogoče izogniti.

Nesistematično tveganje je specifično za podjetje, panogo, trg, ekonomijo ali državo (tak je bil na primer upad zanimanja za dlančnike, poslovne težave posameznega izdajatelja, problemi z dobavo posamezne surovine). Mogoče ga je obvladovati z geografsko in panožno razpršitvijo.

Vpliv razpršitve naložb na tveganje
Vir: Bloomberg, lastni izračuni

 

Ne nosite vseh jajc v eni košari

Za takojšnjo razpršitev naložb so skladi idealna naložba. Sami po sebi ponujajo osnovno razpršitev premoženja z večdeset različnimi vrednostnimi papirji v portfeljih. Velja pa upoštevati naložbeno politiko in vaš osebni naložbeni profil.

Osnovo naložb vsakega vlagatelja predstavljajo skladi brez geografskih in panožnih omejitev, ki imajo različen delež nižjetveganih naložb. V okviru Krovnega sklada Infond so takšni skladi:
 
Ime podsklada Okvirna naložbena politika
Infond Defensive, mešani podsklad Do 35 % delnic. Sklad nalaga pretežno v obveznice, komercialne zapise, depozite.
Infond Alfa, mešani podsklad Okvirno 40 % obveznic, v portfelj izbira delnice velikih, uveljavljenih podjetij.
Infond Dynamic, delniški podsklad Vsaj 85 % delniških naložb – brez geografskih in regijskih omejitev omogoča upravljavcem fleksibilno upravljanje.

  

Imate kakšno vprašanje za nas?

Bi se želeli naročiti na dnevno prejemanje tečajnice, tedensko novoobjavljenih člankov, informacije o spremembah dokumentacije ali naš mesečnik?

 

Sklade lahko tudi primerjate med seboj - izberite do tri:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Alfa
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Balkan
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Beta
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Bond - Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond BRIC
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Consumer
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Defensive
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Dividend
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Energy
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Europe
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Frontier
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Life
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ShortTerm Bond – Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Smart Quality
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Technology
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Vpliv novega koronavirusa na gospodarsko rast
13.02.2020
Dokler ne bo viden trend padanja okužb, bodo delniški trgi pod pritiskom
Ste lani prodajali enote Infond skladov?
13.02.2020
Do 28. februarja je treba oddati prijavo unovčenih kapitalskih dobičkov.
Polovični vstopni stroški do konca februarja
04.02.2020
Akcija velja za vplačila preko poslovalnic Nove KBM in družbe Sava Infond
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.