Sklad meseca: Infond 2040 | SAVA INFOND

dr. Uroš Vek, upravljavec naložb
dr. Uroš Vek, upravljavec naložb
Datum objave
Dne  13.12.2017

Globalni delniški trgi jahajo val rasti dobičkov.

 
Kombinacija globalne gospodarske rasti in izboljšanje dobičkonosnosti podjetij sta v letu 2017 pripomogla k okrog 18-odstotni rasti delniških trgov v lokalni valuti. Sinhronizirana globalna rast delniških trgov je dvignila vrednotenja, vendar visoki nivoji vodilnih indikatorjev, kot je PMI, in relativno šibek dolar nudijo podporo nadaljnji rasti dobičkov podjetij. Posledično smo pozitivni za nadaljevanje rasti globalnih delniških trgov.

Infond je prvi v Sloveniji začel upravljati sklad življenjskega cikla – Infond 2040. Gre za naložbeno politiko, ki je ciljno usmerjena v varčevanje sredstev za različne finančne cilje, predvsem pa za pokojnino. Sklad je primeren za vlagatelje, ki strmijo k varčevanju na dolgi rok in se hkrati že danes zavedajo finančni potreb zadnje tretjine življenja.

Sredstva v skladu so temu primerno aktivno upravljana, in sicer se bo delež tveganih naložb do leta 2040 postopno prilagajal. Iz pretežno delniških naložb v začetku se bo struktura naložb s časom prilagodila v pretežno obvezniške naložbe. Po letu 2040 bo tako delež obveznic in instrumentov denarnega trga v portfelju sklada višji od delniških naložb. Skratka, s približevanjem letnici 2040 se sredstva prerazporejajo iz potencialno donosnejših naložb, delnic, v bolj varne naložbe, obveznice in instrumente denarnega trga, kar zmanjšuje nihajnost in povečuje stabilnost portfelja.

Algoritem sprememb v strukturi naložb

 


Za vlagatelje je takšen način varčevanja enostaven in priročen, saj se jim ni treba ukvarjati z vprašanji, v katerem naložbenem razredu, v kateri regiji ali sektorju varčevati sredstva za pokojnino. Zraven tega vlagateljem ni treba sprejemati odločitev glede premika sredstev iz bolj tveganih v manj tvegane naložbe. Te odločitve sprejemamo upravljavci Infonda. Infond 2040 ponuja kombinacijo tveganih in varnih naložb za doseganje želenih donosov. Poleg tega sklad Infond 2040 zagotavlja fleksibilnost, saj lahko privarčevana sredstva prenesete v drug sklad ali v primeru finančni potreb tudi dvignete.

Ključne prednosti sklada, Infond 2040:
  • Brez vstopnih stroškov!
  • Brez izstopnih stroškov (v obdobju treh let po vplačilu)!
  • Padajoča upravljavska provizija.
  • Možnost varčevanja z nizkimi zneski (vsaj 50 €).
  • Brez vezave sredstev. Denar lahko izplačate kadarkoli želite.
  • Vaši prihranki bodo razpršeni. Sredstva se investirajo v več kot 50 različnih vrednostnih papirjih.

Skratka, ključne prednosti sklada sledeče so v transparentnem in predvidljivem načinu upravljanja, ki je hkrati stroškovno ugodno. 
Informacijo o novoobjavljenih člankih in vsebinah na spletni strani vam lahko pošljemo tudi na vaš elektronski naslov.   
Izpostavljeni skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Delniški trgi pričakujejo okrevanje
23.06.2020
Kaže, da je, kar se gospodarskega zastoja tiče, najhujše za nami
Na borzo so se preselili tudi igralci na srečo
16.06.2020
Visoke (finančne) temperature so pri delu investitorjev očitno prebudile nenasitno željo po tveganju
Katere navade nam bodo ostale tudi po pandemiji?
23.06.2020
Kar smo se naučili, bomo uporabljali tudi v prihodnje
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.