Oktobrska korekcija? | SAVA INFOND

Datum objave
Dne  11.10.2018

Kaj se dogaja in kako vpliva na finančne trge

 

Kaj se dogaja?

  • Globalni delniški trgi (MSCI World Index) so v začetku oktobra doživeli manjšo korekcijo (okrog 5 %). Na čelu so delnice iz sektorja informacijske tehnologije, ki so bile v letošnjem letu z naskokom najbolj donosen sektor in ni nič neobičajnega, da po takšni rasti doživijo korekcijo.
  • Če pogledamo letošnje donose do 10. oktobra 2018 po regijah, vidimo veliko razliko med njimi: ZDA (+10,18 % v EUR), Japonska (+2,89 %), na drugi strani Evropa (-2,47 %) in trgi v razvoju (-9,32%), Vsi navedeni donosi že vključujejo dividende.
  • Glavni 'krivec' tokratne korekcije je ameriška centralna banka, ki je v letošnjem letu že trikrat dvignila ključno obrestno mero (med 2- in 2,25 %). Na podlagi tega in izjemno močnega ameriškega gospodarstva so 10-letne ameriške državne obveznice dosegle najvišji nivo po letu 2011 ( > 3,2 %). Strah je, da bodo višje obrestne mere zavrle ameriško gospodarsko rast. Prav tako pa vrednostni papirji s fiksnim donosom (obveznice) postajajo resna alternativa delnicam.
  • Drugi razlog je trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko. Posledice so že vidne v zmanjševanju pričakovane gospodarske rasti s strani IMF (Mednarodni denarni sklad). Kombinacija višjih obrestnih mer, močnega dolarja in trgovinske vojne pušča posledice na trgih v razvoju.
  • Negativno je k slabšemu sentimentu vplivala tudi nova italijanska vlada s sprejetjem proračuna, ki je v nasprotju z željami EU.
Globalno gospodarstvo ostaja močno, kljub velikim razlikam med ZDA in drugimi regijami. Zato po našem mnenju ti dogodki ne pomenijo začetka globalne recesije ali ponovitve finančne krize, podobne tisti iz leta 2008.
 

Vpliv na finančne trge - delnice, vzajemni skladi…

  • Če pogledamo v zgodovino, vidimo, da so delnice v obdobju dvigovanja obrestnih mer nadaljevale z rastjo. Podobno pričakujemo tudi tokrat, saj so obrestne mere še vedno zgodovinsko nizke, gospodarsko okolje pa ostaja stabilno.
  • Trgovinska vojna in italijanski proračun se bodo po našem mnenju razpletli pozitivno in bodo pozabljeni - podobno, kot pretekle 'krize', ki smo jim bili priča v zadnjih desetih letih.
Po našem mnenju gre za normalno korekcijo v daljšem pozitivnem trendu.
 

Kaj to pomeni za vlagatelje?

  • Vlagatelji, ki se odločijo varčevati v delniških skladih, so že po naravi obnašanja delnic izpostavljeni večjim nihanjem na kratek rok. Korekcije, torej padci cen delnic od 10 % do 20 %, so običajne tudi v letih borznih rasti.
  • Kljub zadnji korekciji ostajajo delnice in delniški skladi najbolj atraktiven naložbeni razred. Pričakovani donosi razvitih trgov se gibljejo med 7 in 8 % na leto, na trgih v razvoju pa seveda ob višjem tveganju še nekaj odstotnih točk več.
Vlagateljem tako ob zadnjih nihajih priporočamo, da ohranijo sestavo svojega premoženja nespremenjeno in ne reagirajo panično. Zgodovina nas je naučila, da so panične odločitve pogosto napačne odločitve.

Vlagatelji pa, ki so morda precenili svojo naklonjenost k tveganju, naj razporeditev v podskladih prilagodijo svojim finančnim ciljem in nagnjenosti k tveganju. Kot zmeraj so osnova razpršenega portfelja dolgoročnega vlagatelja globalni delniški in mešani podskladi brez panožne omejitve, ki se jih lahko dopolnjuje z deleži bolj specializiranih skladov. Vlagatelji lahko del premoženja usmerijo tudi na primer v obvezniški podsklad Infond Bond - Euro oziroma izkoristijo tudi možnost začasnega prehoda v denarni podsklad Infond Money - Euro, kjer so sredstva naložena pretežno v denarne depozite. Z deležem nizkonihajnih naložb bodo umirili gibanje svojega portfelja.

Prenosi sredstev med podskladi Krovnega sklada Infond so praviloma brez stroškov in brez takojšnjih davčnih učinkov.


  

Želite več informacij?
Naši skrbniki vlagateljev so dosegljivi vsak delovni dan od 8. do 16. ure:   Jasmina Polšak,
   skrbnica strank
   T: 02 229 19 98
   E: jasmina.polsak@infond.si
   Ines Zec,
   skrbnica strank
   T: 02 229 27 95
   E: ines.zec@infond.si


   
   
   mag. Mitja Vranetič,
   vodja skrbništva ključnih strank 
   T: 031 334 224
   E: mitja.vranetic@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Sklade lahko tudi primerjate med seboj - izberite do tri:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Alfa
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Balkan
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Beta
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Bond - Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond BRIC
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Consumer
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Defensive
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Dividend
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Energy
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Europe
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Frontier
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Life
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ShortTerm Bond – Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Smart Quality
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Technology
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Life, delniški podsklad
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Novo ime družbe za upravljanje
18.06.2019
Nobenih sprememb za vlagatelje v sklade
Kljub negotovosti so se trgi umirili
20.06.2019
Pesimizem vlagateljev na delniških trgih največji od zadnje finančne krize leta 2008
Polovični vstopni stroški do konca junija
31.05.2019
Akcija velja za vseh 22 Infond skladov
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.