Skladi, ki so osnova portfelja | SAVA INFOND

Lavra Munda Slaček in Aleš Šoba, CFA
Datum objave
Dne  15.04.2019

Temelj portfelja predstavljajo skladi s čim manj omejitvami – globalni, brez panožnih omejitev

 
Enostavno je začeti in vztrajati z varčevanjem v vzajemnih skladih. Dobro pa je vedeti, kaj so, kako se obnašajo in kako poslovati z njimi
Varčevanje v vzajemnih skladih ima nekaj ključnih prednosti pred neposrednim kupovanjem delnic ali obveznic. To jih dela primerne tudi za manj poučene vlagatelje:
  • Razpršenost naložb – v vsakem skladu je več deset vrednostnih papirjev, zato večja sprememba vrednosti enega omejeno vpliva na vrednost enote sklada;
  • Profesionalno upravljanje – sredstva vlagateljev upravljajo izkušeni upravljavci, ki delajo na osnovi analiz in so manj podvrženi neracionalnim odzivom na dogajanja na trgih;
  • Možnost izbire – naložbena politika vsakega sklada pove, kam se nalagajo sredstva. Vlagatelji na tej osnovi izbirajo, kateri sklad ali skladi so primerni zanje. Globalni skladi brez panožnih omejitev dajejo upravljavcem veliko svobode pri upravljanju. Regionalni in sektorski skladi so vezani na določen segment in toliko bolj delijo njegovo usodo.


Pripravite investicijski načrt

Po tem, ko vlagatelj opredeli svoj finančni cilj (časovno in vrednostno) in opravi oceno svoje nagnjenosti k tveganju, si pripravi svoj investicijski načrt. V njem opredeli, kakšen delež delniških oz. obvezniških naložb je primeren zanj. Že z dobro izbranim osnovnim skladom lahko dosežejo ciljno razporeditev, lahko pa jo dopolnijo še z ožje usmerjenimi skladi. Osnovni portfelj se praviloma dopolnjuje z 10- do 15-odstotnimi deleži ožje usmerjenih skladov.
 

Kateri skladi predstavljajo temelj portfelja

Temelj portfelja predstavljajo skladi s čim manj omejitvami – globalni, brez panožnih omejitev. Z njimi vlagatelji dobijo celovito osnovno razpršenost. Pri takšnih skladih so upravljavci tisti, ki namesto vlagatelja spremljajo, kaj se dogaja na trgih in temu prilagajajo portfelj. V domačem žargonu jim rečemo osnovni skladi. Vlagatelj se za osnovni sklad odloča na osnovi nagnjenosti k tveganju (mešanega ali delniškega).
 

Osnovni mešani skladi

Trije globalni mešani podskladi brez panožne omejitve so v Krovnem skladu Infond – pa vendar je vsak od njih drugačen. To so Infond Defensive, Infond Alfa in Infond Global Flex.Prednost varčevanja v mešanih skladih je še zlasti prišla do izraza v letu 2008, v obdobju finančne krize, ko so svetovni delniški trgi upadli tudi za več kot 50 %. Mešani skladi so v tem obdobju upadli za približno polovico manj od delniških. Razlog je bila ravno njihova uravnotežena struktura portfelja, porazdeljena pretežno med delnice, obveznice in depozite. Zlasti obveznice se običajno ob padcih cen delnic gibljejo v nasprotni smeri ter tako zmanjšujejo možnost izgube ter znižujejo nihajnost sklada. 

Osnovni delniški podsklad

Kot osnovna lahko v Krovnem skladu Infond opredelimo dva delniška podsklada: globalni Infond Dynamic, brez panožnih omejitev, pa tudi Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov, saj delež razvitih trgov v tržnih kapitalizacijah sveta presega 85 %.

Infond Dynamic je globalni delniški sklad, ki vlagatelju omogoča naložbo v košarico delnic, ne glede na regijo oziroma gospodarsko panogo. Če želi vlagatelj varčevati v delnicah in to le v enem skladu, je ta sklad najbolj primerna izbira. Lahko rečemo, da naložba vanj pomeni naložbo v globalno gospodarstvo.Ciljna struktura sklada znaša 75 % v delnicah podjetij, ki imajo sedež na razvitih trgih (Severna Amerika, Evropa, Razvita Azija) ter 25 odstotkov v delnicah podjetij s sedežem na trgih v razvoju (Kitajska, Indija, Brazilija,…). Sklad nalaga v vse gospodarske panoge. Gre za visoko razpršen sklad, saj je imel ob koncu prvega četrtletja 115 naložb. Pričakovana dolgoletna povprečna donosnost sklada je med 6 do 8 odstotki.

  

Želite več informacij?
Naši skrbniki vlagateljev so dosegljivi vsak delovni dan od 8. do 16. ure:   Jasmina Polšak,
   skrbnica strank
   T: 02 229 19 98
   E: jasmina.polsak@infond.si
   Ines Zec,
   skrbnica strank
   T: 02 229 27 95
   E: ines.zec@infond.si


   
   
   mag. Mitja Vranetič,
   vodja skrbništva ključnih strank 
   T: 031 334 224
   E: mitja.vranetic@infond.siVeselimo se sodelovanja z vami!

 

Sklade lahko tudi primerjate med seboj - izberite do tri:

Označite sklade, ki jih želite primerjati NAZIV TIP SKLADA NALOŽBENA USMERITEV OCENA TVEGANJA / DONOSA
Infond 2040
TIP SKLADA
Sklad ciljnega datuma
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Alfa
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Balkan
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Beta
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Bond - Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond BRIC
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Consumer
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Defensive
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Dividend
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Družbeno odgovorni
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Dynamic
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Energy
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Europe
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Financials
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Frontier
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - trgi v razvoju
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Global Flex
TIP SKLADA
Mešani sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Life
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond Select
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond ShortTerm Bond – Euro
TIP SKLADA
Obvezniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Nizka (1 - 3)
Infond Smart Quality
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Strategija - globalni
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
Infond Technology
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Sektorski
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Visoka (6 - 7)
Infond USA
TIP SKLADA
Delniški sklad
NALOŽBENA USMERITEV
Regijski - razviti trgi
OCENA TVEGANJA / DONOSA
Srednja (4 - 5)
PRIMERJAJ IZBRANE SKLADE
Izberite dva ali največ tri sklade za primerjavo.
 
Izpostavljeni skladi
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Life, delniški podsklad
Infond Technology, delniški podsklad
Aktualno
Novo ime družbe za upravljanje
18.06.2019
Nobenih sprememb za vlagatelje v sklade
Kljub negotovosti so se trgi umirili
20.06.2019
Pesimizem vlagateljev na delniških trgih največji od zadnje finančne krize leta 2008
Polovični vstopni stroški do konca junija
31.05.2019
Akcija velja za vseh 22 Infond skladov
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.