Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov | SAVA INFOND

VEP na dan 21.09.2020
0,97 EUR
  -1,71%
SPREMEMBA VEP na dan  21.09.2020
1 leto 3,78%
3 leta 14,29%
5 letna 30,63%
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
1
2
3
4
5
6
7
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos

Razlogi za naložbo v sklad

Infond Smart Quality je delniški podsklad razvitih trgov brez panožne omejitve.
 • Sklad investira v delnice družb, ki izkazujejo nizko zadolženost in visoko dobičkonosnost, njihove delnice pa so ugodno vrednotene.

Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Subaru, Costco Wholesale, Garmin, Roche Holding, Nordstrom,...

Do 15. marca 2018 je sklad posloval kot Infond PBGS, mešani fleksibilni podsklad. 

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a.

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 21.09.2020
OBDOBJE SPREMEMBA V %
21.09.2019 - 21.09.2020 3,78%
21.09.2018 - 21.09.2019 7,53%
21.09.2017 - 21.09.2018 2,86%
21.09.2016 - 21.09.2017 11,34%
21.09.2015 - 21.09.2016 2,66%
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad razvitih trgov
ZAČETEK UPRAVLJANJA
09.11.2006
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
15,27 mio EUR (na dan 31.08.2020)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6546 727
ISIN
SI 0021400039
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,41% (za obdobje 01.01.2019 do 31.12.2019)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
6
?
Povezane novice in članki
Polovični vstopni stroški do konca novembra
15.09.2020
Akcija velja za vplačila prek poslovalnic Nove KBM in družbe Sava Infond
Borzni trendi - september 2020
15.09.2020
Pregled dogajanja na borzah v tujini in doma v preteklem mesecu
Delniški trgi najbolj priljubljeni
10.09.2020
V okolju nizkih obrestnih mer ni prav veliko alternativ.
Najbolj iskani skladi
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Technology, delniški podsklad
nalaganje vsebine...
Na dan
NAZIV SPREMEMBA V IZBRANEM OBDOBJU
(prikaz na grafu)
VRSTA SKLADA STRATEGIJA / NALOŽBENA USMERITEV VALUTA
 
Infond Smart Quality 0% Delniški sklad Strategija - globalni EUR
 
/ / / /
nalaganje vsebine...

Sprememba VEP

Na dan 21.09.2020
OBDOBJE SPREMEMBA V % POVPREČNA LETNA SPREMEMBA
1 mesec -1,40% /
3 meseci 1,20% /
6 mesecev 26,97% /
Tekoče leto -6,74% /
1 leto 3,78% /
3 leta 14,29% 4,55%
5 let 30,63% 5,49%
10 let 35,94% 3,12%
Od ustanovitve 24,71% /
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 21.09.2020
OBDOBJE SPREMEMBA V %
21.09.2019 - 21.09.2020 3,78%
21.09.2018 - 21.09.2019 7,53%
21.09.2017 - 21.09.2018 2,86%
21.09.2016 - 21.09.2017 11,34%
21.09.2015 - 21.09.2016 2,66%

10 največjih naložb

Na dan 31.08.2020
NALOŽBA DELEŽ V %
HP 2,68%
QUALCOMM 2,68%
NINTENDO 2,64%
NESTE OYJ 2,64%
INTERTEK 2,62%
BEST BUY 2,62%
NETAPP 2,60%
SYNCHRONY FINANCIAL 2,59%
DAITO TRUST CONSTRUCTION 2,58%
TEXAS INSTRUMENTS 2,57%

Struktura po finančnih instrumentih

Na dan 31.08.2020
NAZIV DELEŽ V %  
Delnice
 
 
 
 
 
96,97%

Geografska struktura

Na dan 31.08.2020
NAZIV DELEŽ V %  
ZDA
 
 
 
 
 
57,97%
Švica
 
 
 
 
 
12,15%
Japonska
 
 
 
 
 
9,57%
Finska
 
 
 
 
 
5,18%
Velika Britanija
 
 
 
 
 
4,90%
Avstralija
 
 
 
 
 
2,46%
Tajvan
 
 
 
 
 
2,39%
Danska
 
 
 
 
 
2,35%

Panožna struktura

Na dan 31.08.2020
NAZIV DELEŽ V %  
Informacijska tehnologija
 
 
 
 
 
28,63%
Industrija
 
 
 
 
 
24,28%
Finančne storitve
 
 
 
 
 
12,11%
Zdravstvo
 
 
 
 
 
11,89%
Trajne potrošne dobrine
 
 
 
 
 
7,43%
Komunikacijske storitve
 
 
 
 
 
4,95%
Energetika
 
 
 
 
 
2,64%
Nepremičninsko področje
 
 
 
 
 
2,58%
Surovine in predelovalna industrija
 
 
 
 
 
2,46%

Naložbena politika sklada

Infond Smart Quality je delniški podsklad razvitih trgov brez panožne omejitve, ki naložbe sistematično izbira po kriterijih zadolženosti, dobičkonosnosti in vrednotenj. Gre za koncept kvalitetnih podjetij, ki so ugodno vrednotena, in katerih predpostavka je, da bodo na dolgi rok ustvarjala višjo vrednost, ki se bo zrcalila v rasti cene delnice in s tem v nadpovprečnih donosih za investitorje.
 • Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.
 • Sklad je opredeljen kot delniški globalni podsklad razvitih trgov, brez osredotočanja na posamezno državo, regijo ali podregijo oziroma valuto, ki izbira naložbe sistematično po kriterijih zadolženosti, dobičkonosnosti in vrednotenj.
 • Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov.
 • Sklad ima sredstva v delnicah izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Izpostavljenost do globalne regije razvitih trgov je najmanj 80%, naložbe v posamično podregijo pa ne dosegajo 80% sredstev sklada.
 • Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
 • Sredstva sklada so aktivno upravljana.
 

Komu je sklad namenjen?

Podsklad je namenjen vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerih bo sklad predstavljal le delež naložb. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko naložbeno tveganje. Namenjen je varčevanju za obdobje 5 let in več. 

O družbi, ki upravlja sklad

Sava Infond, družba za upravljanje, je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih upravljavcev skladov v Sloveniji uspešno upravlja premoženje investitorjev že več kot petindvajset let. Skladi, ki jih upravlja Sava Infond, so na voljo tako domačim, slovenskim vlagateljem, pa tudi tujim na evropskih trgih (Avstrija, Slovaška in Češka).

Sava Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov - v letu 2019 je bilo kar šest upravljavcev med najboljšimi sedemnajstimi v Sloveniji.

O kakovosti dela priča tudi prvih pet Morningstarjevih zvezdic, ki jih je kdajkoli pridobil sklad slovenskega upravljavca, in vrsta nagrad skladov za kakovostno upravljanje, ki so jih pridobili na ocenjevanjih skladov, ki se tržijo v Sloveniji. 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad razvitih trgov
ZAČETEK UPRAVLJANJA
09.11.2006
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
15,27 mio EUR (na dan 31.08.2020)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6546 727
ISIN
SI 0021400039
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,41% (za obdobje 01.01.2019 do 31.12.2019)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
6
?
Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v sklad oziroma v enega ali več podskladov krovnih skladov v upravljanju Save Infond.
Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
 
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov
% od vrednosti
Do 4.000,00 EUR 3,00%
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50%
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,25%
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50%
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1,00%
od 200.000,00 EUR do vključno 400.000,00 EUR 0,50%
nad 400.000,00 EUR 0,25%

Ko vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže naveden znesek, in vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Vlagatelju se vedno obračuna tista višina vstopnih stroškov, ki je v skladu s pogoji zanj najbolj ugodna. 
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.

V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.

"Prenos" varčevalnega načrta na drug sklad
 • Vlagatelj lahko kadarkoli sklene ustrezno direktno obremenitev/varčevalni načrt tudi na drugem skladu in s tem dobi ugodnosti za vplačila na novem skladu.
 • Prenos sredstev na drug sklad ne vpliva na varčevalni načrt na skladu iz katerega se prenašajo sredstva, če vlagatelj direktne obremenitve ne prekine. Če želi vlagatelj imeti pogoje varčevalnega načrta tudi na skladu, na katerega prenaša sredstva, mora tudi na tem skladu skleniti direktno obremenitev s pogoji navedenimi v tem sklepu.
Dodatne posebnosti
 • Vlagatelj, ki vplačuje po varčevalnem načrtu in istočasno izpolnjuje pogoj ugodnosti na osnovi višine njegovih sredstev v upravljanju (več kot 100.000 EUR evrov sredstev) se mu tudi pri vplačilih preko varčevalnega načrta/direktno obremenitvijo upoštevajo ugodnejši pogoji v skladu s pravilom preseganja celotne višine sredstev v upravljanju (100.000 EUR).
 • Pri obračunu vstopnih stroškov za vplačila na sklic varčevalnega načrta/direktna obremenitev se pri obračunavanju višine provizije ne upošteva obračun ugodnejših vstopnih stroškov na osnovi višine vseh vplačil v enem dnevu.
 • Vplačila na sklic varčevalnega načrta izven direktnih obremenitev ali vplačila preko direktnih obremenitev izven zneskovne omejitve so možna, vendar se obravnavajo kot normalna vplačila. V tem primeru se celoten vplačan znesek obračuna v skladu z pravili/lestvico za posamezna vplačila.
 • Sklenitev direktne obremenitve izven zneskovnih omejitev ne pomeni sklenitve varčevalnega načrta, niti družba za to direktno obremenitev ne priznava ugodnejših pogojev glede obračuna vstopnih stroškov.
 
Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov. 
Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja.

Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik CSP. 
Stroški prehoda v drug podsklad Krovnega sklada

Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo. 
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 15 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 45 EUR (cena vključuje DDV).

Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).

Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.

Cenik velja od 01.02.2018 do preklica. 
Uprava družbe za upravljanje lahko s posebnim sklepom dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov predvsem:
 • za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga investicijska podjetja,
 • v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev,
 • v drugih primerih, določenih v posebnem sklepu uprave, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja.
 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
delniški globalni podsklad razvitih trgov
ZAČETEK UPRAVLJANJA
09.11.2006
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
15,27 mio EUR (na dan 31.08.2020)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 1010 0005 6546 727
ISIN
SI 0021400039
VALUTA
EUR
SKRBNIK
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,41% (za obdobje 01.01.2019 do 31.12.2019)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
6
?
*Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.