Krekov Zvon ena ID | SAVA INFOND

O investicijski družbi

V skladu z zahtevami veljavne zakonodaje je v mesecu decembru 2010 prišlo do preoblikovanja družbe ZVON ENA ID d.d. v KREKOV GLOBALNI, delniški vzajemni sklad.

Dne 28.3.2011 pa se je sklad dokončno peoblikoval v Krekov Globalni, delniški podsklad Krekovega krovnega sklada. 15. marca 2018 je začel poslovati kot Infond Dividend, delniški podsklad razvitih trgov, 11. oktobra 2021 je bil preimenovan v Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov.

Menjalno razmerje pri preoblikovanju je 1:1

Za vsako delnico družbe ZVON ENA ID d.d. oz. vzajemnega sklada Krekov Globalni, ki ste jo imeli pred preoblikovanjem, ste dobili eno enoto premoženja podsklada Krekov Globalni. Na primer če ste imeli 30 delnic družbe, imate zdaj 30 enot premoženja podsklada Krekov Globalni.

Vrednost enote premoženja

Začetna vrednost enote premoženja je 8,2228 EUR na dan 11.12.2010.

Dnevna vrednost enote premoženja vzajemnega sklada se dnevno izračunava in objavlja v večini slovenskih dnevnikov.

Vplačila in izplačila iz podsklada

Vplačila in izplačila lahko uredite na sedežu KBM Infond d.o.o. - 080 22 42 ali na vpisnih mestih po Sloveniji. S preoblikovanjem v vzajemni sklad Krekov Globalni in kasneje v Krekov Globalni, delniški podsklad, se vodi evidenca imetnikov investicijskih kuponov na sedežu KBM Infond d.o.o., zato se vsi postopki v zvezi z dedovanjem urejajo izključno na sedežu družbe KBM Infond d.o.o. (080 22 42).

Naložbena politika

Krekov Globalni, delniški podsklad se ob slovenskih naložbah vse bolj usmerja v tuje delnice najbolj stabilnih svetovnih podjetij. Med največjimi naložbami lahko najdete slovenske delnice Krke, Telekoma, Etola, Salusa…in seveda tuje kot so Total, Google...Naložbe vpodsklada niso omejene niti geografsko, niti panožno.

Prednosti podsklada Krekovega krovnega sklada

Z dnem 28.3.2011 se je sklad dokončno preoblikoval v Krekov Globalni, drugi podsklad Krekovega krovnega sklada. S tem ste pridobili možnost prehoda vaših sredstev v druge Krekove podsklade, ne da bi zato morali plačevati davek na kapitalski dobiček.

Osebna izkaznica - Krekov GLOBALNI, delniški podsklad
 
Družba za upravljanje KBM Infond d.o.o.
Začetek trženja in upravlj. sklada 11.12.2010
Izhodiščna VEP (EUR) 8,2228 EUR
Stopnja tveganja 8 (višje do visoka)
Tip sklada delniški
Vstopni stroški 0%
Izstopni stroški
Izstopna provizija - 1. leto*
Izstopna provizija - 2. leto*
3%
16% (do 11.12.2011)
8% (do 11.12.2012
Upravljavska provizija 2,00%
Skrbniška provizija 0,12%
Skrbniška banka Banka Koper d.d.
*Izstopne provizije se obračunajo poleg izstopnih stroškov.Izstopna provizija pripada podskladu Krekov Globalni in bo povečala sredstva tega podsklada.
DOKUMENT OBLIKA
Javna objava o prejemu sklepa o izbrisu družbe ZVON ENA ID,D.D
Objavljeno v dnevniku Večer in www.krekovi-skladi.si dne 14.12.2010
(pdf, 80,18 kb)
Mesečna poročila Zvon ena ID - november 2010 (pdf, 140,54 kb)
Mesečna poročila Zvon ena ID - oktober 2010 (pdf, 140,41 kb)
Mesečna poročila Zvon ena ID - september 2010 (pdf, 141,67 kb)
Mesečna poročila Zvon ena ID - avgust 2010 (pdf, 140,90 kb)
Prikaži več
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, tel. 02/229 74 40, fax. 02/229 74 89
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.