Perspektiva: WORLDMIX, mešani podsklad | KBM Infond

VEP na dan 21.04.2017
2,21 EUR
  0,12%
SPREMEMBA VEP na dan  21.04.2017
1 leto 6,86%
3 leta 22,88%
5 letna -12,04%
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
1
2
3
4
5
6
7
NIŽJE TVEGANJE VIŠJE TVEGANJE
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
Potencialno nižji donos Potencialno višji donos

Razlogi za naložbo v sklad

Perspektiva: WorldMix je mešani globalni uravnoteženi sklad z nizko stopnjo tveganja, ki ima med naložbami vsaj 50 % obveznic. Sklad nima geografske in panožne omejitve.
 • Uravnotežen način upravljanja zagotavlja nižjo volatilnost.
 

Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja

Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a.

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 21.04.2017
OBDOBJE SPREMEMBA V %
21.04.2016 - 21.04.2017 6,86%
21.04.2015 - 21.04.2016 -1,15%
21.04.2014 - 21.04.2015 16,32%
21.04.2013 - 21.04.2014 -19,25%
21.04.2012 - 21.04.2013 -15,56%
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
mešani uravnoteženi globalni sklad
ZAČETEK UPRAVLJANJA
31.12.1995
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
3,04 mio EUR (na dan 31.03.2017)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0291 3025 4849 603
ISIN
SI 0021400336
VALUTA
EUR
SKRBNIK
NLB, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,00%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,13% (za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2016)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
4
?
Povezane novice in članki
Brexit, Trump, zdaj pa še Le Pen
19.04.2017
Vlagatelji naj se s tem ne obremenjujejo. Držati dobro razpršeni portfelj se na dolgi rok izkazuje izvrstno.
Borzni trendi - marec 2017
12.04.2017
Pregled dogajanja na borzah v tujini in doma za pretekli mesec.
Obrestne mere samo še gor?
12.04.2017
Ameriški delniški trg zaenkrat verjame tezi višje gospodarske rasti in inflacije v prihodnje.
Najbolj iskani skladi
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
Infond ALFA, mešani podsklad
Infond BETA, delniški podsklad razvitih trgov
Infond ENERGY, delniški podsklad
Infond TECHNOLOGY, delniški podsklad
nalaganje vsebine...
Na dan
NAZIV SPREMEMBA V IZBRANEM OBDOBJU
(prikaz na grafu)
VRSTA SKLADA STRATEGIJA / NALOŽBENA USMERITEV VALUTA
 
Perspektiva: WORLDMIX 0% Mešani sklad Globalni EUR
 
/ / / /
nalaganje vsebine...

Sprememba VEP

Na dan 21.04.2017
OBDOBJE SPREMEMBA V % POVPREČNA LETNA SPREMEMBA
1 mesec 1,03% /
3 meseci 2,64% /
6 mesecev 3,34% /
Tekoče leto 2,85% /
1 leto 6,86% /
3 leta 22,88% 7,11%
5 let -12,04% -2,53%
10 let -20,87% -2,31%
Od ustanovitve 196,00% /
Donosi v preteklosti niso pokazatelji donosov v prihodnje. VEČ...

Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih

Na dan 21.04.2017
OBDOBJE SPREMEMBA V %
21.04.2016 - 21.04.2017 6,86%
21.04.2015 - 21.04.2016 -1,15%
21.04.2014 - 21.04.2015 16,32%
21.04.2013 - 21.04.2014 -19,25%
21.04.2012 - 21.04.2013 -15,56%

10 največjih naložb

Na dan 31.03.2017
NALOŽBA DELEŽ V %
ENEL - ENELIM 5 4,97%
ROMANIA - ROMANI 3.625 4,95%
FINNISH GOVERNMENT - RFGB 4 4,83%
SIJ - SIJ5 4,67%
REPUBLIC OF LATVIA - LATVIA 2.875 4,21%
ASML HOLDING - ASML 3.375 3,87%
FIAT FINANCE - FCAIM 6.75 3,84%
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 5 3,84%
RABOBANK - RABOBK 4.75 3,74%
APPLE 3,27%

Struktura po finančnih instrumentih

Na dan 31.03.2017
NAZIV DELEŽ V %  
Obveznice
 
 
 
 
 
54,21%
Delnice
 
 
 
 
 
40,44%
Odprti investicijski skladi
 
 
 
 
 
2,63%

Geografska struktura

Na dan 31.03.2017
NAZIV DELEŽ V %  
ZDA
 
 
 
 
 
33,40%
Nizozemska
 
 
 
 
 
12,58%
Slovenija
 
 
 
 
 
9,50%
Romunija
 
 
 
 
 
4,95%
Finska
 
 
 
 
 
4,83%
Francija
 
 
 
 
 
4,21%
Latvija
 
 
 
 
 
4,21%
Italija
 
 
 
 
 
3,84%
Luksemburg
 
 
 
 
 
3,84%
Ostalo
 
 
 
 
 
15,92%

Panožna struktura

Na dan 31.03.2017
NAZIV DELEŽ V %  
Obveznice
 
 
 
 
 
54,21%
Informacijska tehnologija
 
 
 
 
 
12,85%
Zdravstvo
 
 
 
 
 
9,18%
Trajne potrošne dobrine
 
 
 
 
 
6,35%
Finančne storitve
 
 
 
 
 
5,99%
Osnovne potrošne dobrine
 
 
 
 
 
4,92%
Industrija
 
 
 
 
 
1,15%
Ostalo
 
 
 
 
 
2,63%

Naložbena politika sklada

Perspektiva: WorldMix je mešani globalni uravnoteženi sklad z nizko stopnjo tveganja, ki ima med naložbami vsaj 50 % obveznic. Sklad nima geografske in panožne omejitve.
 • Temeljna cilja sklada sta dolgoročna in stabilna rast premoženja sklada ob relativno nizki stopnji tveganosti. Zastavljena cilja bosta dosežena z ustrezno razpršitvijo naložb v vrednostne papirje, ki prinašajo obresti, in v vrednostne papirje, ki prinašajo kapitalske dobičke.
 • Sklad ima med 35 in 50 % sredstev naloženih v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih odprtih skladov, brez osredotočanja na posamezno državo, podregijo ali regijo oziroma valuto.
 • Najmanj 50 % sredstev sklada je naloženih v dolžniške vrednostne papirje in sicer v državne in podjetniške obveznice, katerih prevladujoča dospelost je od 1 do 10 let.
 • Premoženje sklada se upravlja aktivno in ne sledi nobenemu indeksu.
 • Prihodki iz naslova dividend in obresti (kuponi obveznic) bodo v celoti reinvestirani v sklad.
 • Pri upravljanju premoženja sklada bodo uporabljene posebne tehnike upravljanja sredstev: posojanje vrednostnih papirjev, repo posli, kritna posojila in dogovori o finančnih zavarovanjih.
 

Komu je sklad namenjen?

Vlagateljem z nižjo nagnjenostjo k tveganju, ki želijo kombinacijo različnih vrst sredstev v enem skladu. Ocenjujemo, da je primeren kot osnovni sklad za vlagatelje s tovrstno nagnjenostjo k tveganju. 

O družbi, ki upravlja sklad

KBM Infond, družba za upravljanje, je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih upravljavcev skladov v Sloveniji uspešno upravlja premoženje investitorjev že več kot dvajset let. Skladi, ki jih upravlja Infond, so na voljo tako domačim, slovenskim vlagateljem, kakor tudi tujim na evropskih trgih (Avstrija, Slovaška in Češka).

KBM Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov - v letu 2015 je bilo kar pet Infondovih upravljavcev med najboljšimi 14 upravljavci v Sloveniji.

O kakovosti dela priča tudi prvih pet Morningstarjevih zvezdic, ki jih je kdajkoli pridobil sklad slovenskega upravljavca, in vrsta nagrad skladov za kakovostno upravljanje, ki so jih pridobili na ocenjevanjih skladov, ki se tržijo v Sloveniji. 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
mešani uravnoteženi globalni sklad
ZAČETEK UPRAVLJANJA
31.12.1995
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
3,04 mio EUR (na dan 31.03.2017)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0291 3025 4849 603
ISIN
SI 0021400336
VALUTA
EUR
SKRBNIK
NLB, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,00%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,13% (za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2016)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
4
?
Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v sklad oziroma v enega ali več podskladov krovnih skladov v upravljanju KBM Infond.
Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
 
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov
% od vrednosti
Do 4.000,00 EUR 3,00%
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50%
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00%
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50%
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1,00%
od 200.000,00 EUR do vključno 400.000,00 EUR 0,50%
nad 400.000,00 EUR 0,25%

Ko vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže naveden znesek, in vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Vlagatelju se vedno obračuna tista višina vstopnih stroškov, ki je v skladu s pogoji zanj najbolj ugodna. 
Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov.

Izjemo predstavlja:
 • izstop iz podskladov Infond Global in Infond Dynamic, kjer se obračunajo izstopni stroški v višini 1% in
 • izstop iz podsklada Infond Krekov Globalni, kjer se obračunajo izstopni stroški v višini 3%.
 
Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Izraženi sta v odstotku povprečne letne vrednosti sklada.

Vsak obračunski dan se na osnovi čiste vrednosti sklada obračuna ustrezen dnevni delež obeh provizij. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja.

Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik CSP.

Upravljavska provizija: 2,00 %
Skrbniška provizija: 0,05 % 
Stroški prehoda v drug podsklad Krovnega sklada

Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo, izstopni stroški pa samo v primeru, če se prenaša sredstva iz podskladov, ki imajo izstopne stroške (Infond Global, Infond Dynamic in Infond Krekov Globalni).

Stroški prenosa med skladi in podskladi v upravljanju KBM Infond

Vlagateljem, ki prenesejo sredstva v upravljanju med podskladi Krovnega sklada Infond, Krovnega sklada Perspektiva in vzajemnim skladom Infond PBGS se vstopni stroški ne obračunajo.

Izstopni stroški se obračunajo samo v primeru, če se prenaša sredstva iz skladov, ki imajo izstopne stroške (Infond Global, Infond Dynamic, Infond Krekov Globalni in Infond PBGS). 
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 12 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).

Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 35 EUR (cena vključuje DDV).

Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).

Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.

Cenik velja od 01.10.2014 do preklica. 
Uprava družbe za upravljanje lahko s posebnim sklepom dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov predvsem:
 • za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga investicijska podjetja,
 • v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev,
 • v drugih primerih, določenih v posebnem sklepu uprave, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja.
 
Podatki o skladu
VRSTA SKLADA
mešani uravnoteženi globalni sklad
ZAČETEK UPRAVLJANJA
31.12.1995
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
3,04 mio EUR (na dan 31.03.2017)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0291 3025 4849 603
ISIN
SI 0021400336
VALUTA
EUR
SKRBNIK
NLB, d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,00%
CSP - CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA SKLADA
2,13% (za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2016)
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
4
?
Podatki na tej spletni strani niso oglasno sporočilo in ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada. Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, objavljenimi na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne. Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, tel. 02/229 2080, fax. 02/229 2796
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.